Seimui pristatyta brigados generolo Raimundo Vaikšnoro kandidatūra į Lietuvos kariuomenės vadus. Pasak kandidatą pristačiusio Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo Kęstučio Budrio, šalies vadovas susitiko ne su vienu generolu ir kalbėjosi apie jų matymą, viziją ir kokius mato pagrindinius iššūkius ir darbus prieš save, taip pat apie tarnybos patyrimus ir patirtis, ir pasiekimus

„Buvo suformuluoti keturi kriterijai, apie kuriuos taip pat ir arba su jumis, arba su jūsų kolegomis esu dar ir anksčiau kalbėjęs. Visų pirma nuosekli karininko karjera, kad būtų vadovavęs visiems kariniams vienetams nuo mažiausio skyriaus iki aukščiausio bataliono ir taip pat jau junginiui, brigadai. Antras svarbus kriterijus yra vadovavimas sausumos pajėgoms. Prezidentas matė tai kaip svarbų kriterijų. Tai reiškia, kad karininkas savo kasdieniame darbe susipažįsta tiek su vienetų komplektavimu, tiek su koviniu rengimu, sąveika su partneriais, kasdieniais iššūkiais. Trečias svarbus kriterijus buvo tarptautinė patirtis, kad generolas žinotų ne tiktai schematiškai, kaip atrodo mūsų sąjungininkų vadovavimo visa struktūra ir grandinės, bet ir praktiškai būtų patyręs planavimo procesą ir su rengimu susijusius kitus dalykus“, – sakė K. Budrys, ketvirtu kriterijumi, kurį atitinka dauguma svarstytų kandidatų, įvardinęs aiškią lyderystę ir Lietuvos kariuomenės pagarbą.

Pasak vyriausiojo patarėjo, Respublikos Prezidentas išsakė lūkesčius naujam kariuomenės vadui: „Pasiekti pilną operacinį divizijos pajėgumą iki 2030 metų, kaip tarpinį tikslą, išsikeliant uždavinį vėliausiai 2029 metais turėti divizijos lygmens pratybas Lietuvoje; Antras dalykas yra matymas, kaip mes vis giliau sąveikausime su sąjungininkais tiek tai, kurie jau yra čia, Lietuvoje, tai yra priešakinė kovinė grupė kaip žiniai ir amerikiečių batalionas, tiek su būsimais dislokuojamais čia sąjungininkais ir kaip tai sąveikaus su jau dabar rengiamais taktiniais planais. Ir žinoma, yra sąveikavimas su kitomis, ne kariuomenės ir ne ginkluotojų pajėgų institucijomis, rengiantis visuotinei gynybai.“

Prisistatydamas Seimo nariams R. Vaikšnoras pažymėjo, kad šiandieninė situacija neleidžia švaistyti laiko tuščiai, būtina sutelkti pagrindinį dėmesį į atgrasymą ir viso NATO aljanso gynybą, o stiprūs Lietuvos kariuomenės kolektyvinės gynybos įsipareigojimai yra svarbiausi prioritetai.

„Pradėti darbai, jų tęstinumas, esamų ir naujų suplanuotų pajėgumų integravimas, personalo užpildymas, jo parengtumas sustiprins Lietuvos kariuomenę ir padės išlaikyti reikiamą kovinę parengtį. Pajėgumų stiprinimas turi būti subalansuotas užtikrinant visų mūšio operacinių sistemų funkcionavimą, į kurį eina žvalgyba, manevras, ugnies parama, pajėgų apsauga, vadovavimas, valdymas ir išsilaikymas. Yra parengti ir patvirtinti NATO regioniniai planai, mūsų uždavinys kartu su sąjungininkais – užtikrinti šių planų įgyvendinamumą. Turi būti suderinti mūsų nacionaliniai planai: turime skirti pakankamus pajėgumus užpildymui ir tų planų testavimui per pratybas, per stalo žaidimus kartu su sąjungininkais tam, kad identifikuotume pilkąsias zonas ir jas vėliau uždengtume“, – sakė brigados generolas Raimundas Vaikšnoras.

Kandidatui atsakius į Seimo narių klausimus, Statute nustatyta tvarka vyks susitikimai su parlamentinėmis frakcijomis. Pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirtas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Seimo posėdyje nutarimo „Dėl pritarimo skirti Raimundą Vaikšnorą Lietuvos kariuomenės vadu“ projektas Nr. XIVP-3909 bus svarstomas birželio 20 d.

Numatoma, kad nutarimas įsigalios 2024 m. liepos 24 d.

Vaikšnoro gyvenimo aprašymas.

 Seimo Spaudos biuro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: