Gegužės 7-oji – džiaugsminga diena lietuvybei. Nors tą dieną 1904 metais išsilaisvinome nuo lietuviškos spaudos draudimo, ši data taip pat primena labai sudėtingą, net keturis dešimtmečius trukusį Lietuvos istorijos laikotarpį, kuriuo rusų carinė valdžia draudė esminius mūsų tautiškumo ženklus – lietuvišką spaudą, knygų leidybą, laisvą žodį.

Kaip 1903 metais rašė Aleksandras Jakštas-Dambrauskas: „Jei rusiškoji valdžia nebūtų nusitvėrusi niekingo projekto užmesti lietuviams graždanką, Lietuvos žmonės nė jokiu būdu nebūtų galėję taip išsilaisvinti taip trumpu laiku, kaip tai regime dabar“.

Su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, šios šventės išvakarėse, pasveikinta Jonavos rajono žiniasklaida. Kaip kalbėjo meras Mindaugas Sinkevičius, šiuo laikotarpiu žiniasklaida galimai nebėra ketvirtoji valdžia, o yra užkopusi ant aukštesnio laiptelio.

„Manau, kad susitikti ir Jus pasveikinti yra prasminga – tai Jūsų profesinė šventė.

Įprastai kalbama apie žodžio laisvę, žmonių informavimą, žiniasklaidos objektyvumą. Bet kas man labiausiai įstrigo, kad šiais metais, kaip niekada pasimatė, jog spauda, žmonių informavimas – turi labai didelę galią. Aš manau, kad  jeigu norima, tuomet televizijos, rašytinės spaudos, internetinio žodžio galia įmanoma visuomenę paveikti, darant tą sistemingai, kalbant apie diktatoriaus aptarnaujamą žiniasklaidą, skleidžiančią propagandą. Todėl teiginiai, kad žiniasklaida yra ketvirtoji valdžia, jau pakito – žiniasklaida, tikriausiai, užima rimtesnes pozicijas.

Žiniasklaida gali keisti žmonių matymą, mąstymą ir supratimą – arba jį siaurina, arba plečia, paskleisdama objektyvią informaciją.

Sveikinu Jus su artėjančia Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena – Jūsų žodis, Jūsų veiksmas televizijoje, spaudoje, internete yra svarbus ir matomas, nes per Jus visuomenė susidaro įspūdį, savo vertinimus. Ačiū Jums už objektyvų darbą, už norą imtis įvairių temų – ir „skanių“, ir „saldžių“ ar įdomių temų, politinių peripetijų, nebijojimu rodyt aktyvumo, net išeinant iš žurnalistinio žanro. Viso temos yra aktualios ir žmonėms įdomios“, - kalbėjo meras Mindaugas Sinkevičius.

Merui Mindaugui Sinkevičiui antrino LR Seimo narys Eugenijus Sabutis.

„Noriu atkartoti kai kurias mero mintis ir pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad mūsų žiniasklaida neduoda visų atsakymų, nes tokiu būdu visuomenė priverčiama daugiau galvoti savo galva, savarankiškai ieškoti atsakymų. Labai teisingai meras pasakė, kad ta žiniasklaida, kuri duoda visus atsakymus ir nebereikia galvoti, tampa propaganda. Bet juk žiniasklaida nėra vadovėlis. Man visuomet atrodė, kad tai ką perskaitai, turi kelti dar daugiau klausimų ir susidomėjimo. Tad labai norėčiau, kad tai ką rodote, ką rašote, tai ką interpretuojate, pas mus viduje sukeltų daugiau klausimų ir mes ieškotume to, ką norime surasti. Išlikite tokie“, - sakė LR Seimo narys Eugenijus Sabutis.

Prie rytinio kavos puodelio aktualijos savivaldybėje aptartos su interneto portalais jonavoszinios.lt, „Naujienos“, laikraščiu „Alio Jonava“, Jonavos kabeline televizija „AVVA“ bei kitais dalyviais.

***

Gegužės 7 d. švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: