Mokslo metų pradžioje šešios mokyklos pradėjo taikyti Lietuvos įtraukties švietime centro specialistų sukurtą specifinių mokymosi sutrikimų (skaitymo ir/ar rašymo) turinčių mokinių įtraukties ir ugdymo modelį. Šiuo metu sisteminami ir analizuojami mokyklų rezultatai, o atsižvelgus į juos ir pakoregavus bei papildžius modelį, juo naudotis nuo naujų mokslo metų bus kviečiama ir daugiau šalies mokyklų. 

„Noriu padėkoti mokykloms, kurios pirmosios sutiko taikyti mūsų sukurtą modelį. Dar laukiame poveikio tyrimo rezultatų, bet dirbdami su mokyklomis, girdime, kad pokytis yra. Nors per metus žymių akademinių pokyčių neįvyksta, nes mokymosi sutrikimus turintiems vaikams reikia daugiau nei įprastai laiko ir kartojimo mokantis, bet pokytis ypač ryškus mokinių savivertei. Vaikai patys mato, kad net šiek tiek keičiant mokymo organizavimą jiems pavyksta geriau mokytis ir išmokti, jie nėra prastesni ar tinginiai. O tai dažniausi mitai apie skaitymo ir rašymo sutrikimus turinčius mokinius, neretai įsitvirtinę ir pačių vaikų mintyse“, – kalba Rita Ilgūnė-Martinėlienė, Lietuvos įtraukties švietime centro Mokymosi sutrikimų grupės vadovė. 

Lietuvos įtraukties švietime centro specialistų sukurtas modelis yra skirtas darbui su 3-8 klasių mokiniais, turinčiais specifinius mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimus. Juo siekiama kurti palankią ir įtraukią ugdymo(si) aplinką, kad mokiniai galėtų atskleisti savo potencialą, orientuojamasi į individualizuoto mokymo aspektus. 

Svarbu mokytojų susitarimai, išankstinis planavimas

Įtraukties centro specialioji pedagogė, viena iš ugdymo organizavimo modelio autorių Donata Memėnienė aiškina, jog remiantis minėtuoju modeliu su skaitymo ir rašymo sutrikimus turinčiais vaikais dirbama dviem būdais: bendrose pamokose ir papildomose tikslinėse pamokose tik šį sutrikimą turintiems vaikams. 

Dirbant bendrose pamokose pedagogai, švietimo pagalbos specialistai skatinami jas planuoti ir nuosekliai bendradarbiauti. Anot specialistės, mūsų mokytojai yra įpratę planuoti žodžiu, konsultuotis pertraukų ar kitu tam specialiai neskirtu metu – su vienu pakalbėjo, su kitu, bet taip neretai dėl konkrečių veiksmų ir nesutariama, atsakomybėmis nepasidalijama, kiekvienas dirba remdamasis savo žiniomis, nuojautomis. Modelį išbandančios mokyklos mokėsi kurti bendrus elektroninius dokumentus, kuriuos pildo modelį įgyvendinanti komanda – tokiu būdu visi gali naudotis kitų įžvalgomis, pasiteisinusiais sprendimais, struktūra, derintis veiksmus tarpusavyje. 

Priemonių paprastumas

„Skaitymo ir rašymo sutrikimus turintiems vaikams labai gelbėja specialiosios mokymo priemonės. Kai kurios jų yra paprastos. Pavyzdžiui, užduotis vaikams geriau spausdinti ne ant balto, o ant pastelių spalvų popierius – taip sumažėja kontrastas ir mokiniams lengviau jas perskaityti. Skaitymą palengvina ir spalvotos skaitymo liniuotės, tekste išryškinančios tą eilutę, kurią reikia perskaityti – pabandžiusi viena mokykla jų nupirko tiek, kad patenkintų visų klasių poreikius“, – pasakoja D. Memėnienė.

Modelį diegiančioms mokykloms neatlygintinai suteikta įvairių priemonių, reikalingų darbui su skaitymo ir rašymo sutrikimus turinčiais mokiniams, – nuo Tellimero kalbančių rašiklių mokinio skaitomo teksto įgarsinimui iki didinamųjų lakštų, spalvotų filtrų, sąsiuvinių spalvotais lapais ir kita. 

Papildomos pamokos sėkmei

„Dar viena mūsų įtraukties ir ugdymo modelio dalis – papildomos pamokos, kuriose dalyvauja 5–6 specifinį mokymosi sutrikimą turintys mokiniai. Šiose pamokose vaikai stiprina savo skaitymo, rašymo, teksto suvokimo gebėjimus, mokosi įvairių „gudrybių“, kompensacinių mechanizmų, kaip atpažinti savo klaidas, „apeiti“ sunkumus, padėti sau pasitikrinti ir t.t.“, – sako D. Memėnienė. 

Specialistė pasakoja, kad į papildomas pamokas ne vienas mokytojas, ypač dirbantis su paaugliais, žiūrėjo gan skeptiškai, abejojo, kaip prisikvies mokinius į jas ateiti. Bet po kelių užsiėmimų, patyrę sėkmę, pamatę naudą sau, atradę daugiau su tais pačiais sunkumais susiduriančių bendraamžių, sutrikimus turintys vaikai noriai lieka dar vienai pamokai po visų kitų pamokų, dalyvauja joje aktyviai, kiekvienas dirba savo tempu. Visų amžiaus grupių mokiniams svarbu priklausyti grupei, jausti suaugusiųjų ir bendraamžių palaikymą, supratimą, o darbas ir diskusijos, pokalbiai mažose grupelėse tai ir suteikia. 

Kvietimas kitoms mokykloms – mokslo metų pabaigoje

Pasak Lietuvos įtraukties švietime centro, atsižvelgę į šiemet gautus duomenis iš mokyklų, specialistai modelį dar tobulins ir šių mokslo metų pabaigoje, birželį, skelbs kvietimą dar 18-ai šalies mokyklų dalyvauti jį taikant. 
Kvietimas mokykloms bus skelbiamas Centro puslapyje https://lisc.lt/, taip pat siunčiamas tiesiogiai mokykloms.

Primename, kad Lietuvos įtraukties švietime centro Mokymosi sutrikimų grupė, kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį, 14 val. organizuoja nuotolines viešąsias konsultacijas, o kiekvieno mėnesio trečią antradienį nuo 14.00 val. organizuoja nemokamus nuotolinius seminarus apie darbą su mokiniais, turinčiais mokymosi sutrikimų mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams. Artimiausia viešoji konsultacija vyks gegužės 7 d., o nuotolinis seminaras – gegužės 14 d. Reikalinga registracija, daugiau informacijos – Lietuvos įtraukties švietime centro svetainėje.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: