Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kokie Statybos įstatymo teisinio reglamentavimo pokyčiai įsigaliojo 2023-05-01.

 

Statybos inspekcija atkreipia dėmesį, kad 2023-05-01 įsigaliojo šie Statybos įstatymo  pakeitimai:

1. Dėl statybos ūkio būdu. Nuo šiol statyti ūkio būdu galės tik fiziniai asmenys, naudojantys tik statytojo (užsakovo) darbo jėgą.

Nustatyta, kad kai statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo ir vykdo statybą ūkio būdu, jo, kaip statytojo (užsakovo), darbo jėga laikytina jo ir jo artimų asmenų, kurie suprantami taip, kaip apibrėžiami Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, darbo jėga.

Ūkio ar mišrų statybos organizavimo būdą turės teisę pasirinkti fiziniai asmenys, atliekantys statinių paprastąjį remontą, fiziniai asmenys, statantys naują, rekonstruojantys, remontuojantys ar griaunantys vieną vieno buto iki 300 m2 statinio projekte nurodyto statinio bendrojo ploto gyvenamąjį namą ar nesudėtingąjį statinį ir jų priklausinius viename žemės sklype. Šios nuostatos taikomos Statybos įstatyme ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme nustatytoms procedūroms ir darbams, pradėtiems po šio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Taip pat įstatymas nustato, kad fiziniai asmenys statantys ūkio būdu neprivalės paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovo ir tokiai statybai nebus privaloma statinio statybos techninė priežiūra.

2. Statybą leidžiančių dokumentų (SLD) išdavimo srityje. Informuojame, kad atsisakyta Statybos inspekcijos SLD išdavimo funkcijos, kai to nustatytais terminais ir sąlygomis neatlieka atitinkama savivaldybės administracija.

Taip pat nustatyta, kad jei tikrindama statinio projektą savivaldybės administracija nustato, kad gali būti pažeisti esminiai statinio architektūros reikalavimai nurodyti Statybos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, gali kreiptis į regioninę architektūros tarybą, sudaromą Architektūros įstatymo nustatyta tvarka, su prašymu įvertinti, ar statinio projektas atitinka šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies  reikalavimus.

3. Statybos užbaigimo srityje. Nuo gegužės 1 d. pasikeitus Statybos įstatymui deklaracijų tvirtinimo ir pažymų išdavimo paslaugas galės teikti ne tik statinio (jo dalies) ekspertizės rangovai, bet ir statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovai.

Statybos įstatymo 17 straipsnio 5 ir 6 dalyse įtvirtinti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo ar statinio projekto (jo dalies) ekspertizės vadovo  ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo ar statinio (jo dalies) ekspertizės vadovo nusišalinimo pagrindai, kai tvirtinamos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių arba deklaracijos apie statybos užbaigimą (jeigu juos sieja artimų asmenų, kurie suprantami taip, kaip apibrėžiami Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, ryšiai su statytoju (užsakovu), kai statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo, arba su statytojo (užsakovo) vadovu ar dalininku, kai statytojas (užsakovas) yra juridinis asmuo).

Taip pat Statybos įstatyme numatytas šių subjektų kvalifikacijos atestatų sustabdymas, jų galiojimo panaikinimas, kai netinkamai tvirtinamos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių arba deklaracijos apie statybos užbaigimą.

Statybos inspekcija primena, kad statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovai, kurie nuo 2023-05-01 planuoja teikti pažymų ir deklaracijų tvirtinimo paslaugas, privalo Statybos inspekcijai el. paštu info@vtpsi.lt pateikti užpildytą ir pasirašytą paslaugas teikiančių subjektų (naudotojų) formą dėl prieigų prie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“)  suteikimo.

Statinio projekto (dalies) ekspertizės įmonėms, ketinančioms nuo gegužės 1 dienos pradėti teikti pažymų ir deklaracijų tvirtinimo paslaugas, yra parengta IS „Infostatyba“ naudojimo vaizdo instrukcija, kuri naujiems naudotojams padės susipažinti su dokumentų tvirtinimo funkcionalumais – Pažymų ir deklaracijų tvirtinimo paslaugų vaizdo instrukcija ekspertizės vadovams.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad deklaracijų ir pažymų tvirtinimo paslaugas teikiančių įmonių sąrašas statytojų patogumui yra skelbiamas viešai Statybos inspekcijos interneto svetainėje (šis sąrašas bus nuolat pildomas ir atnaujinamas).

 

Plačiau apie pagrindinius IS „Infostatyba“ pakeitimus dėl teisės aktų pokyčių nuo 2023-05-01 skaitykite https://www.planuojustatau.lt/infostatyba_naujienos.

 

 Statybos inspekcijos info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: