Rugpjūčio 9 d. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje vyko NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės (angl. NATO Enhanced Forward Presence Multinational Battle Group, eFP BG)  rotacijos bei vadovybės pasikeitimo ceremonija, kurios metu tarptautinio vieneto vadovavimą iš plk. ltn. Lars Neitzel perėmė Vokietijos kariuomenės plk. ltn. Andreas Kirchner. Keturioliktosios rotacijos ir vadovybės pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo Gynybos štabo viršininkas, vykdantis kariuomenės vado funkcijas, gen. mjr. Mindaugas Steponavičius, krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus, NATO Daugianacionalinės šiaurės rytų divizijos vadas gen. mjr. Zenon Brzuszko, Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Artūras Radvilas, batalionui karius skiriančių šalių ambasadoriai ir gynybos atašė, Lietuvos kariuomenės pajėgų vadai, kiti svečiai.

„Mūsų saugumo aplinka negerėja – Rusija tęsia karą prieš Ukrainą ir smarkiai kenkia euroatlantiniam saugumui. Tai reikalauja mūsų budrumo ir pasirengimo pritaikyti NATO gynybinę laikyseną regione. Todėl šiuo metu esame ypatingai dėkingi visiems NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės Lietuvoje kariams – jų tarnyba Lietuvoje žymi nepalaužiamą sąjungininkų ryžtą ir tvirtą įsipareigojimą NATO kolektyvinei gynybai“, – renginyje sakė krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus.

Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“, į kurią yra integruota  NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė, vadas plk. Aurelijus Motiejūnas padėkojo Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vardu išvykstančiai rotacijai už jos atsidavimą, profesionalumą kartu vykdant kasdienes užduotis, treniruojantis, atgrasant priešiškas jėgas ir prisidedant prie regiono saugumo užtikrinimo.

Išvykstančios eFP rotacijos vadas plk. ltn. L. Neitzel atsisveikinimo kalboje pažymėjo: Vokietijos gynybos ministras yra pasakęs „Lietuvos saugumas yra mūsų saugumas“, tad paskutiniai šeši mėnesiai man ir mano kariams buvo labai intensyvūs, pasižymėjo daugybe tarptautinių pratybų bei glaudžiu bendradarbiavimu su Lietuvos kariais ir sąjungininkais. Stebėjome įvykius, darėme išvadas, reagavome į pokyčius ir visada buvome pasirengę reaguoti.“

Vadovauti NATO Priešakinių pajėgų kovinei grupei plk. ltn. Andreas Kirchner atvyko iš Vokietijos kariuomenės 363-ojo tankų bataliono ir antrąjį šių metų pusmetį jis vadovaus maždaug 1600 karių grupei, kuri ginkluota tankais „Leopard“, pėstininkų kovos mašinomis „CV90“ ir „Boxer“, savaeigėmis artilerijos sistemomis „PzH2000“ ir kita ginkluote. Naują rotaciją sudaro kariai ir atstovai iš Belgijos, Čekijos, Islandijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos ir Vokietijos. NATO priešakinėms pajėgoms Lietuvoje vadovauja ir didžiausią karių skaičių skiria Vokietija.

Rotacijos Lietuvoje metu NATO priešakinės pajėgos dalyvauja kovinio rengimo pratybose ir mokymuose. Tarptautinę kovinę grupę Lietuvoje sudaro trys kovinės kuopos su sunkiąja technika, žvalgybos kuopa, kovinės paramos vienetai bei valdymo elementas.

 

Nuotr. aut. Karolis Kavolėli

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: