Šių metų gegužės 25 dieną Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje vyko Tarptautinė mokinių integruotų praktinių veiklų pristatymo konferencija ,,Tiriame, mokomės vokiečių kalbos ir dalijamės“, kurią progimnazijos komanda organizavo bendradarbiaudama su Vilniaus Goethe‘s institutu. Renginį vedėjos, 8d klasės mokinės Rugilė Talalytė ir Gabrielė Gudaitytė, pradėjo J.V. Gėtės ,,Fausto“ ištraukomis lietuvių ir vokiečių kalbomis. Šis kūrinys nuolat provokuoja žmogaus mintį.

,,O man atrodo, kad pernakt galiu

Sėdėt, tokias gilias mintis gvildenant.

Į mokslus kibti su aistra:

Nors daug žinau: bet viską norisi žinoti.“

„Mit Eifer hab' ich mich der Studien beflissen;
Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen.“

Mokyklos direktorė Olga Mediekšė sužavėjo savo pasveikinimu, kuriuo kreipėsi į konferencijos dalyvius latvių, vokiečių ir lietuvių kalbomis. Ji džiaugėsi matydama konferencijoje mokinius, jų mokytojus, kurie dalyvauja integruotose veiklose ir išmoksta daug naujo, plečia savo akiratį. Direktorė palinkėjo sėkmės, drąsos, daug naujų atradimų ir įspūdžių.

Konferencijos dalyvius pasveikino Nijolia Buinovskaja, Goethe‘s instituto Lietuvoje kalbos skyriaus vadovė. Ji padėkojo mokyklos direktorei už puikų daugiakalbį pasveikinimą ir palaikymą, mokytojai Jurgitai Skamaročienei ir mokyklai už įdomiai parengtą programą. Palinkėjo visiems dalyviams sėkmės.

Goethe‘s instituto Latvijoje kalbos skyriaus vadovė Gisela Wahl linkėjo įdomios dienos mokiniams, mokytojams, svečiams ir džiaugėsi, kad konferencijoje dalyvauja mokiniai iš Latvijos, projekto „CLIL in Lettland“ dalyviai.

Po pasveikinimo žodžių konferencijos moderavimą perėmė Jurgita Skamaročienė, progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė. Ji paskelbė konferencijos eigą ir kvietė mokinius pristatyti savo pranešimus. O jų buvo net 13, parengtų vokiečių ir gimtąja kalbomis. Pranešimų turinys stebino įvairove, aktualumu, džiugino mokinių dalykinės ir kalbinės kompetencijos, kūrybiškumas, mokytojų išradingumas ir profesionalumas, rengiant integruotas vokiečių kalbos ir dalyko pamokas ar projektines veiklas.

Išklausę pranešimų, mokytojai ir mokiniai rinko labiausiai patikusius ir balsavo. Norisi pasidžiaugti geriausiais pripažintais pranešimais:

   - Liepojos 5-osios vidurinės mokyklos 8 klasės mokinio Levs Kulikovs pranešimas apie vykstančias chemines reakcijas, gaminant lavos lempą,

   - Jonavos Justino Vareikio progimnazijos 8 klasės mokinių Liepos Maciulevičiūtės ir Michail‘o Mitiulin‘o pranešimas apie vokiečių ir lietuvių literatūros integraciją, kuris skatina giliau pažvelgti į literatūros pasaulį,

   - Talsu 2-osios vidurinės mokyklos 5 klasės mokinės Lote Araka žaismingas atlikto eksperimento „Ugnikalnio išsiveržimas“, mokantis apie žemės gelmes, pristatymas,

   - Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 7 klasės mokinės Alinos Suyenovos ir Gabijos Vaišutytės pranešimas apie tautinių kostiumų įvairovę Lietuvoje ir Vokietijoje,

   - Klaipėdos Vitės progimnazijos 5-6 klasės mokinių Gytės Mauraitės, Mėtos Žemaitytės ir Tauro Mačiūno pranešimas apie integruotą aktyvų vokiečių kalbos ir matematikos, informacinių technologijų bei geografijos mokymąsi progimnazijoje,

   - Šiaulių Gegužių progimnazijos 6 klasės moksleivių Džesminos Dubniakovaitės ir Saulės Šidlauskaitės pranešimas apie šaunias balionų gudrybes ir eksperimentus.

Svarbu paminėti, kad VISI pranešimai ir juos rengę mokiniai bei jų mokytojai yra verti pagyrimo, pagarbos ir padėkos. Šių metų konferencija turtinga brandžiais mokinių darbais, kokybiškais pristatymais. Tad laimėjo visi joje dalyvavę ir pasisėmę patirties bei idėjų naujoms integruotoms vokiečių kalbos ir dalyko veikloms.

Visi konferencijoje dalyvavę mokiniai apdovanojami Vilniaus Goethe‘s instituto padėkomis, o geriausių pranešimų autoriai – diplomais ir atminimo dovanėlėmis.

2-oji konferencijos dalis, kurią moderavo Goethe‘s instituto Lietuvoje kalbos skyriaus vadovė Nijolia Buinovskaja, vyko vokiečių kalba. Lietuvos ir Latvijos mokytojai bei svečiai dalinosi patirtimi vedant integruotas pamokas, ruošiantis konferencijai, džiaugėsi puikiai pavykusiu renginiu ir draugiška atmosfera, išsakė lūkestį dėl konferencijos ir užsimezgusios draugystės su Latvijos mokyklomis tęstinumo.

Ši konferencija – puikus tarpinstitucinio bendradarbiavimo pavyzdys, o jos sklandžia eiga rūpinosi kompetetinga komanda: Jonavos Justino Vareikio progimnazijos direktorė Olga Mediekšė ir mokytojos Loreta Kazlauskienė, Sigita Rancaitė, Jurgita Skamaročienė, Goethe‘s instituto Lietuvoje pedagoginio bendradarbiavimo, vokiečių kalbos kursų ir egzaminų programų koordinatorė Margarita Repečkienė ir kalbos skyriaus vadovė Nijolia Buinovskaja bei Goethe‘s instituto Latvijoje kalbos skyriaus vadovė Gisela Wahl.

Iki kitų metų! Naujų atradimų ir dar įdomesnių darbų kitąmet! Smagu, jog mokiniai su mokytojais eina ieškojimų keliu.

,,Į dvasių sodus vartai atlapoti,

Tiktai pažadink protą ir jausmus,

Ankstyvo ryto spinduliais rasotais

Atsigaivink ir leiski jiems pabust.“ (J.V.Gėtė ,,Faustas“)

 

© Sigitos Rancaitės nuotraukos

Informaciją pateikė Jonavos Justino Vareikio progimnazijos mokytojos

Jurgita Skamaročienė ir Loreta Kazlauskienė

Taip pat skaitykite: