Nuo 2021 m. gruodžio 3 d. Regionų apygardos administracinis teismas gavo 440 prieglobsčio prašytojų skundus atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimų dėl prieglobsčio nesuteikimo ar panaikinimo. Skundai pateikti pagal atsakovą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pastarasis per įstatyme numatytą 2 mėnesių terminą nespėtų išnagrinėti visų gaunamų prieglobsčio prašytojų skundų dėl jų gausos, palyginti su teisėjų skaičiumi, nuspręsta dalį šių skundų perduoti nagrinėti Regionų apygardos administraciniam teismui.

Dėl prieglobsčio prašytojų skundų gerokai padidėjo teismo teisėjų ir kitų teismo darbuotojų darbo krūvis. Iš viso Regionų apygardos administraciniame teisme dirba 21 teisėjas. Nuo 2022 m. sausio 6 d. vieno teisėjo įgaliojimai yra sustabdyti, todėl naujų skundų jam neskiriama, o ir jo turimi prieglobsčio prašytojų neišnagrinėti skundai ir kiti skundai bus perskiriami kitiems teismo teisėjams. Vidutiniškai kiekvienas teisėjas turi apie 20 prieglobsčio prašytojų skundų. Iš 440 gautų 16 skundų atsisakyta priimti dėl netinkamo jų pateikimo ir teismo nustatytų trūkumų nepašalinimo. 3 skundai palikti nenagrinėti dėl šių priežasčių: prieglobsčio prašytojas neatvyko į teismo posėdį (išvyko į kilmės valstybę), o apie bylos nagrinėjimo teismo posėdyje laiką ir vietą jam išvykus nebuvo galimybės tinkamai pranešti; byloje nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, kaip ir Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje byloje.

Prieglobsčio prašytojai, skundžiantys Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimus dėl prieglobsčio nesuteikimo ar panaikinimo, nurodo įvairiausias aplinkybes, dėl kurių jie turi gauti prieglobstį: grėsmė grįžti dėl Nacionalinio saugumo tarnybų grasinimų ir persekiojimo; dėl dalyvavimo opozicijos protestuose; dėl tautinės priklausomybės bendruomenei, kuri nepripažįstama; kilmės valstybėje sudėtinga sukurti gyvenimą dėl ekonominių ir finansinių priežasčių; nes buvo žurnalistas, rašė nepriimtinus valdžiai straipsnius; dėl aktyvios politinės veiklos prieš Irako vyriausybę ir pan.

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, vertindamas prieglobsčio prašytojų nurodytas aplinkybes, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 87 straipsniu, kuriame numatyta, kad papildoma apsauga suteikiama prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad: 1) jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas; 2) yra grėsmė, kad jam bus įvykdyta mirties bausmė ar egzekucija; 3) yra rimta ir asmeninė grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl beatodairiško smurto veiksmų tarptautinio ar vidaus ginkluoto konflikto metu. Neretai prieglobsčio prašytojų gyvenamoji vieta kilmės valstybėje nelaikytina individualiu rizikos faktoriumi, padidinančiu persekiojimo tikimybę. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos konstatuoja ir visiškai nepagrįstas baimes.

Regionų apygardos administracinio teismo inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: