Teismas išnagrinėjo didžiulės apimties VšĮ „Žaliasis taškas“ skundą Aplinkos apsaugos departamentui (AAD) prie Aplinkos ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Švyturys-Utenos alus“, UAB „Maxima LT“, UAB „Sanitex“, UAB „Norfos mažmena“, UAB „Palink“ ir kt., dėl sprendimo panaikinimo. 

Pareiškėja VšĮ „Žaliasis taškas“ yra organizacija, turinti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (ATĮ) bei Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo  (PPATĮ) nustatyta tvarka kolektyviai organizuojanti gamintojų ir importuotojų gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą. Vadovaudamasi ATĮ 3422 straipsniu, ji įgyvendina gamintojams ir importuotojams (pareiškėjos dalyvių arba sutartiniais pagrindais pavedusių organizuoti gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatytų pareigų netapusių pareiškėjos dalyviais) nustatytas pareigas organizuoti tvarkymą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais atitinkamus gaminius. Pareiškėja su gamintojais ir importuotojais sudaro sutartis, kuriomis šie paveda pareiškėjai vykdyti jiems ATĮ nustatytas pareigas. Įgyvendindama prisiimtas pareigas VšĮ „Žaliasis taškas“ privalo pasitelkti Aplinkos apsaugos agentūros į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą įtrauktus atliekų tvarkytojus. Pasibaigus kalendoriniams metams tvarkytojai pareiškėjai išrašo pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, kuriuos ji paskirsto gamintojams ir importuotojams išrašydama patvirtinimus apie pakuočių atliekų sutvarkymą. Pareiškėjos išrašyti patvirtinimai leidžia gamintojams ir importuotojams įvykdyti Vyriausybės nustatytas atliekų tvarkymo užduotis ir taip būti atleistiems nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.

Departamentas ginčijamu 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. VR-19.3-2 patvirtino 2017 m. lapkričio 21 d. patikrinimo aktą Nr. VR-19.2-632 su naujos redakcijos patikslintais patikrinimo akto priedais, pripažindamas negaliojančiais šio sprendimo 1, 2 prieduose nurodytus patvirtinimus, išrašytus remiantis UAB „Metrail“ panaikintais įrodančiais dokumentais. Taigi skundžiamu sprendimu gamintojams ir importuotojams išrašyti patvirtinimai buvo pripažinti neteisėtais, kadangi buvo panaikinti UAB „Metrail“ išrašyti įrodantys dokumentai, o kartu gamintojai ir importuotojai buvo įpareigoti apskaičiuoti ir sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, t. y. šiuo sprendimu jiems buvo panaikinama mokesčio lengvata.

VšĮ „Žaliasis taškas“ ir tretieji suinteresuoti asmenys teigia, kad šis sprendimas yra nepagrįstas, nes neatitinka mokestinius teisinius santykius reguliuojančiam teisės aktui keliamų teisės akto rūšies ir hierarchijos reikalavimų, taip pat priimtas vadovaujantis teisės aktu, negaliojusiu ginčo pagrindu tapusių teisinių santykių metu, šiurkščiai pažeidus Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro įsakymu, nustatytą tvarką ir terminus, be to, gamintojai ir importuotojai nebuvo įtraukti į administracinę procedūrą, todėl buvo pažeista jų teisė būti išklausytiems prieš priimant su jų interesais susijusį sprendimą.

Byla Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartimi buvo sustabdyta, iki Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priims sprendimą administracinėje byloje Nr. eA-5047-525/2019. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eA-927-525/2022 2022 m. lapkričio 23 d. priėmė nutartį, tad šios bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas.

Sprendimas byloje bus skelbiamas spalio 5 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: