Vilniaus apygardos administraciniame teisme padaugėjo administracinių bylų pagal skundus, kuriuose pareiškėjai ginčija Migracijos departamento priimtus sprendimus neišduoti (nepratęsti) leidimo gyventi Lietuvoje, kadangi jie, atsakydami į Migracijos departamento klausimyną, nurodė, jog Krymas priklauso Rusijai. 

Šiose bylose Migracijos departamento sprendimuose remiantis pareiškėjo atsakymu į užduotą klausimą dėl Krymo priklausomybės nurodoma, kad tokie asmenys kelia grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui.  

Teismui skundžiami Migracijos departamento sprendimai sukelia pareiškėjams rimtas teisines pasekmes. Pavyzdžiui, žmogus jau keliasdešimt metų gyvena Lietuvoje, turi užaugintų vaikų, darbą, o priėmus tokį sprendimą privalo palikti Lietuvą. Neretai žmonės skunduose teigia, kad jie neteisingai suprato klausimą dėl Krymo ir manė, kad jų klausiama, kam faktiškai priklauso Krymas, tačiau, atsakydami į kitą klausimą, nurodė, kad nepritaria Rusijos Federacijos vykdomiems kariniams veiksmams Ukrainos teritorijoje.

Nagrinėdamas tokias bylas, Vilniaus apygardos administracinis teismas remiasi suformuota administracinių teismų praktika, kad Migracijos departamentas kiekvienu konkrečiu atveju turi nurodyti priežastis, paskatinusias priimti tokio pobūdžio sprendimą, ir suprantamai motyvuoti priimamus administracinius sprendimus. Teismas yra konstatavęs, kad būtina įvertinti individualią kiekvieno užsieniečio situaciją (šeiminius, socialinius, ekonominius ar kitus ryšius su Lietuvos Respublika ir pan.) ir kitas reikšmingas aplinkybes. Be to, nagrinėjant tokias bylas kiekvienu atveju turi būti siekiama pusiausvyros tarp asmens teisės į privatų gyvenimą ir viešojo intereso užtikrinti valstybės saugumą. Tais atvejais, kai individualaus situacijos vertinimo trūksta, teismas priima pareiškėjams palankius sprendimus.    

Po pareiškėjams priimtų palankių teismo sprendimų daugėja atvejų, kai tarp jų ir Migracijos departamento sudaromos taikos sutartys: pareiškėjas atsiima teismui paduotą skundą, o Migracijos departamentas įsipareigoja peržiūrėti priimtą sprendimą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: