Nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios į Lietuvą atvyko daugiau nei 82 tūkstančiai ukrainiečių. Remiantis Oficialios statistikos portalo statistiniais duomenimis didžiausi ukrainiečių srautai per visą laikotarpį nuo karo pradžios apsigyveno Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Tauragės, Visagino, Šalčininkų ir Elektrėnų savivaldybėse. Per beveik du metus besitęsiančią Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, dalis ukrainiečių grįžo namo, dalis pasirinko kitą šalį, o likusieji bando integruotis į Lietuvos visuomenę. 

Lietuvai, kaip valstybei, susidūrusiai su tokia staigia, neplanuota ir itin gausia imigracijos banga, priimti ir integruoti kitataučius, ne Europos Sąjungos (toliau - ES) piliečius, mūsų visuomenėje tapo didžiuliu iššūkiu. Siekiant prisidėti prie esamos sistemos tobulinimo, norint suburti ir apjungti specialistus, dirbančius pabėgėlių integracijos srityje, pasidalinti sukaupta patirtimi bei spręsti iškylančius iššūkius, Pabėgėlių priėmimo centras kartu su partneriais 2023 m. gegužės-lapkričio mėn. įgyvendino Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos“ (Nr. 08.3.1-ESFA-V-419-02-0001). Projekto metu iš viso buvo suorganizuoti 35 gebėjimų stiprinimo renginiai ir sukurti 9 informaciniai filmukai ukrainiečių, rusų ir anglų kalbomis. Šie informaciniai filmukai skirti šviesti užsieniečius ir skatinti kuo lengvesnę jų socialinę integraciją į visuomeninį gyvenimą.

Skirtinguose Lietuvos miestuose suorganizuota net 14 mokymų, kuriuos vedė savo srities profesionalai. Dalį šių mokymų vedė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus akademijos darbuotojai. Mokymų metu nagrinėtos tokios temos, kaip migracija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje bei jos besikeičiančios tendencijos, integracijos faktoriai, tarpkultūrinė komunikacija, profesinė etika ir teisinis reglamentavimas, teikiant paslaugas ne ES piliečiams, šeimos susijungimo atvejai, kaip teikti pirmąją psichologinę pagalbą. Taip pat, kaip pritaikyti paslaugas konkretiems poreikiams: lyčių lygybės integravimas į paslaugų migrantams/ėms planavimą. Nagrinėtas Jonavos rajono savivaldybės atvejis, gerieji pavyzdžiai, teikiant paslaugas ne ES piliečiams. Šio tipo mokymuose dalyvavo įstaigos net iš 39 Lietuvos savivaldybių. Dalyvavo tokių įstaigų, kaip savivaldybių, socialinių paslaugų centrų, šeimos ir vaiko gerovės centrų, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Migracijos departamento, įvairių mokyklų ir muziejų, medicinos įstaigų, Užimtumo tarnybos darbuotojai. 

Pabėgėlių priėmimo centras bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis tokiomis kaip VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, VŠĮ Nuoširdus rūpestis, Maltos ordino pagalbos tarnyba įgyvendinant prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos programą įvairiose savivaldybėse. Šių organizacijų darbuotojai teikia visokeriopą pagalbą užsieniečių, gavusių pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą, integracijai mūsų šalyje. Siekiant stiprinti bendradarbiavimą su partneriais, aptarti dažniausiai pasitaikančias darbines situacijas, išanalizuoti kylančias problemas ir ieškoti geriausios praktikos įgyvendinimo, projekto metu buvo suorganizuotos 6 tarpinstitucinės supervizijos.

Šiuo metu Pabėgėlių priėmimo centre karo pabėgėliai iš Ukrainos sudaro  apie 75% visų gyventojų. Viena iš projekto „Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos“ veiklų buvo mokymai skirti Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojams, dirbantiems tiesiogiai su užsieniečiais, kurie patyrė psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą. Centro darbuotojams organizuoti itin reikalingi mokymai tokiomis temomis, kaip atsparumo stresui ugdymas, pritaikant konfliktų sprendimo strategijas ir potrauminio streso sutrikimas. Mokymų dalyviai buvo mokomi atpažinti potrauminio streso sutrikimo požymius, atsparumo stresui ugdymo mokymuose darbuotojai išmoko technikų, kuriomis galima suvaldyti stresą. Naudojant kognityvinę elgesio terapiją, darbuotojai praktiškai išbandė mokslu pagrįstus metodus ir po mokymų įgijo galimybę žinias ir metodus taikyti tiek darbe, tiek asmeninio gyvenimo sferose.

Siekiant susipažinti su Europos šalių savivaldybių integracine ekosistema ir suprasti, kaip skirtingų migrantų grupių integracijos programos vystomos ir įgyvendinamos savivaldos lygmenyje, organizuoti 6 praktiniai mokomieji vizitai užsienyje. Studijų vizitų dalyviai lankėsi Švedijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Lenkijoje ir Airijoje. Vizitų metu buvo lankomos atrinktos savivaldybės, kurios pasidalino migracijos ir migrantų integracijos politikos vystymo ir įgyvendinimo savivaldos lygmenyje bei bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis patirtimis. Atrinktos vietinės nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su migrantais, taip pat pasidalino savo darbo praktika, gerosiomis patirtimis, teikiamomis paslaugomis migrantams, integruojant skirtingas migrantų grupes savivaldos lygmenyje. Iš viso studijų vizituose dalyvavo atstovai iš 17 skirtingų Lietuvos savivaldybių, taip pat Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai ir Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojai. „Diversity Development Group“ kruopščiai suplanavo mokomųjų vizitų programas užsienyje. 

„Prieš 25 metus Barselonoje migrantų skaičius sudarė tik 2 proc. visų gyventojų. Šiemet migrantų skaičius Barselonoje sudaro 31.3 proc. visų gyventojų. Barselona pati kaip savivaldybė sudarė sąlygas migrantams gauti paslaugas nuo kalbos mokymo, religinio pažinimo mokyklose iki socialinių verslų rėmimo, kur sudaromos sąlygos migrantams įgauti daugiau įgūdžių, pasitikėjimo savimi, kaip dirbti, užsidirbti ir išlaikyti savo šeimas, pavyzdžiui kavinių, viešbučių paslaugos. Žaviuosi atvirumu. Tai subrendusios ir atviros visuomenės požymiai. Spręstinų situacijų yra. Vyksta bendradarbiavimas ir sprendimų priėmimas. Barselona yra įvairialypis miestas, atviras pasauliui. Lietuvoje jau dabar gausu migrantų ir ne tik pabėgėlių. Visuomenė kinta ir labai greitai. Priimanti visuomenė yra puikus elementas, sudarantis galimybę gyventi kartu, įtraukiantis ir kuriantis saugią aplinką visai visuomenei. Labai tikiuosi, kad visuomenės savimonė keičiasi ir priima įvairovę, tuo pačiu išsaugant savo tautinį identitetą ir paveldą“, – teigė Pabėgėlių priėmimo centro direktorė Beatričė Bernotienė po studijų vizito Barselonoje, Ispanijoje. 

Įvairialypės projekto „Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos“ įgyvendintos veiklos leido suburti ir įtraukti skirtingų įstaigų darbuotojus, dirbančius su migrantais net iš 39 skirtingų Lietuvos savivaldybių. Mokymai specialistams iš įvairių savivaldybių įstaigų ir Pabėgėlių priėmimo centro darbuotojams leido sustiprinti specialistų kompetencijas ir gebėjimus, teikiant paslaugas ne ES piliečiams. Įvykusiuose projektiniuose mokymuose ir renginiuose Lietuvoje bei studijų vizituose 6 Europos šalyse dalyvavo savivaldybių, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pabėgėlių priėmimo centro, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, dirbantys su užsieniečių integracijos politikos formavimu ir tos politikos praktiniu įgyvendinimu. Apsikeitimas gerosiomis praktikomis ir įgytos žinios užsienio savivaldybėse, nevyriausybinėse organizacijose, pabėgėlių centruose, skatins patobulinti esamą užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimą savivaldos lygmenyje ir užsieniečių integracijos politikos formavimą nacionaliniu lygmeniu. 

--------

Šiuo metu Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje, Naujininkuose ir Girionyse parama teikiama 329 užsieniečiams, iš kurių net 241 Ukrainos pilietis,  1 asmeniui suteiktas pabėgėlio statusas, 64 prieglobsčio prašytojai, perkeliamieji asmenys (lietuvių kilmės) - 13, neteisėtai sieną kirtę migrantai - 4. 

75 proc. visų gyventojų sudaro moterys ir vaikai. Dauguma asmenų yra atvykę iš Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Tadžikistano, Irako, Kongo ir kitų valstybių. 

2023 m. paramą integracijai gavo 970 užsieniečių, gavusių pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą, savivaldybėse: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Jonavoje, Šiauliuose, Visagine, Zarasuose ir kituose miestuose. Paramą perkeliamiesiems asmenims gavo 156 asmenys, perkelti iš Ukrainos ir Venesuelos. 

Pabėgėlių priėmimo centro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: