Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) – vienas įrankių investicijoms pritraukti. Valstybė, investuodama į šių zonų teritorijas, nėra numačiusi, kokios grąžos šalies mastu yra tikimasi iš jų, rodo Valstybės kontrolės atliktas Laisvųjų ekonominių zonų veiklos vertinimas.

Tarp aktualių LEZ steigimo tikslų – aukštųjų technologijų plėtra. Auditoriai nustatė, kad nė vienai iš 7 šiuo metu veikiančių LEZ valdymo bendrovių nėra nustatyti veiklos rodikliai, susiję su aukštųjų technologijų vystymu ar mokslo pažangos plėtra, o 78 proc. (71 iš 91) zonų teritorijoje 2023 m. veikiančių įmonių nevykdė aukštųjų technologijų veiklos.

„Kad LEZ sukurtų didesnę pridėtinę vertę, turi būti įvardyti lūkesčiai dėl jų veiklos, vykdoma kiekvienos zonos veiklos rodiklių peržiūra, atsižvelgiant į ekonominius, geopolitinius pokyčius bei technologinę pažangą, ir didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas aukštųjų technologijų plėtrai. Prieš steigiant naujas LEZ, reikėtų išspręsti šiuos klausimus“, – teigia audito grupės vadovė Jolanta Indriulienė.

Dėl neišvystytos infrastruktūros ir veiklai netinkamų teritorijų veikla vykdoma tik 27 proc. LEZ įstatymais pažadėtos teritorijos (t. y. 382,8 ha iš 1 433 ha). Beveik pusėje LEZ priklausančios ir nepanaudotos teritorijos (476 ha) veikla apskritai negalima dėl servitutų, apsaugos zonų ir kitų veiksnių.  

Kaip rašoma LEZ veiklos vertinimo ataskaitoje, atstatant Kauno LEZ teritoriją iki 1 054 ha gali kilti sunkumų, nes papildomai zonai reikia perduoti 520 ha. Galimos teritorijos zonos plėtrai jau identifikuotos ir aptartos su Kauno LEZ valdymo bendrove, Kauno ir Jonavos r. savivaldybėmis, kurių teritorijose yra numatyti plotai. Tačiau 1 iš 5 numatytų galimų sklypų priklauso privatiems asmenims (79 ha), 2 iš 5 sklypų – valstybiniai miškai (iš viso 243 ha) (pavyzdžiai). Būtent dėl tokios teritorijų specifikos, sudėtingo ir ilgo privačios žemės perėmimo visuomenės poreikiams ir sprendimo atsisakyti valstybinio miško plotų Kauno LEZ jau buvo sumažintas teritorijos plotas. Sklypų, kuriuos Kauno LEZ pateikė svarstyti ministerijai, viena iš sąrašo pavyzdžių -  Jonavos teritorija, kurios bendras plotas yra 40 ha (paskirtis – pramonės ir sandėliavimo, faktinė priklausomybė – Lietuvos Respublika).

Vertinimo ataskaita: Laisvųjų ekonominių zonų veiklos vertinimas

Valstybės kontrolės inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: