Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ginčą dėl įmonių veiksmų teisėtumo, priėmė sprendimą atmesti vartotojo reikalavimą įpareigoti įmonę panaikinti sąskaitą už elektros energiją ir grąžinti susidariusią permoką.

Vartotojas VERT nurodė, kad suvartotą elektros energijos kiekį deklaruodavo reguliariai, taip pat mokėjimus už įmonės suteiktas paslaugas atlikdavo reguliariai, todėl įsiskolinimų ar neapmokėtų likučių neturi. Tačiau AB ESO jam pateikė kreditinę sąskaitą, su kuria jis nesutinka.

VERT nustatė, kad UAB „Ignitis“, vadovaudamasi teisės aktais, pagal suvartojamus elektros energijos kiekius teisėtai ir pagrįstai vartotojo objektą priskyrė II elektros rinkos liberalizavimo etapui, tačiau vartotojui iki 2022 m. liepos 1 d. nepasirinkus nepriklausomo elektros tiekėjo, ESO nuo 2022 m. liepos 1 d. pradėjo tiekti elektros energiją garantiniu tiekimu. Taip pat ESO, atsižvelgdama į bendrovės darbuotojo 2022 m. rugpjūčio 3 d. nurašytus faktinius objekte įrengto elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis bei į tai, jog objektas nepriklausomam tiekėjui UAB „Ignitis“ priskirtas tik 2022 m. rugpjūčio 10 d., vartotojui išrašė ir pateikė apmokėti kreditinę sąskaitą už objekte 2022 m. rugpjūčio mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį. ESO, atsižvelgdama į UAB „Ignitis“ prašymą dėl išimties taikymo, vartotojo objektą nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. priskyrė UAB „Ignitis“ ir vartotojui išrašė kreditinę sąskaitą, kurioje objekte 2022 m. rugpjūčio mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį minusavo.

VERT konstatavo, kad ESO  tinkamai, vykdydama įsipareigojimus laikotarpiu nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. liepos 31 d. tiekė vartotojui elektrą ir apskaitė elektros energijos kiekį bei teisės aktuose nustatyta tvarka pateikė sąskaitą, todėl vartotojas turi pareigą už bendrovės patiektą elektros energiją sumokėti. Tačiau vartotojas nesutikdamas su objekte įrengto elektros apskaitos prietaiso rodmenimis turi teisę reikalauti, kad ESO atliktų neeilinę apskaitos prietaiso patikrą. Tuo atveju, jeigu atlikus skaitiklio ekspertizę, būtų nustatyta, kad jis veikia tinkamai ir atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, vartotojas privalėtų sumokėti patirtas išlaidas. Kol kas vartotojas dėl skaitiklio patikros į įmonę nesikreipė, todėl VERT neturi įrodymų, patvirtinančių, kad skaitiklis objekte suvartotą elektros energijos kiekį nagrinėjamu laikotarpiu apskaitė neteisingai bei kad ESO darbuotojo užfiksuoti faktiniai rodmenys būtų buvę klaidingi. Todėl vartotojo prašymas anuliuoti pateiktą sąskaitą neturi pagrindo.

VERT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: