Šiemet startuojančiame Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane vietos veiklos grupių (VVG) rengiamų vietos plėtros strategijų (VPS) temos yra gana plačios, orientuotos į verslo plėtrą, socialinių problemų sprendimų paieškas. Numatomos galimybės įgyvendinti ir bioekonomikos projektus, tačiau konkrečių teritorijų strategijų kryptys, priemonės bus žinomos tik VVG išanalizavus vietos poreikius, ekonominę socialinę situaciją ir parengus strategijas.

Vietos veiklos grupių poreikiai – įvairūs ir skirtingi

„Iš apačios į viršų“ – toks pagrindinis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimo principas, kuris skatina socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse. 2014–2020 m. KPP priemonė „LEADER programa“ įgyvendinama skirtingai nei kitos nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamos priemonės.

„Vietos veiklos grupė, vadovaudamasi principu „iš apačios į viršų“, t. y. kartu su teritorijos gyventojais identifikuodama atstovaujamos teritorijos poreikius bei problemas, rengia visam laikotarpiui vietos plėtros strategiją.  Pradėjus įgyvendinti strategiją pagal joje nusimatytas priemones, rengia joms taisykles,  teikia konsultacijas pareiškėjams, renka vietos projektų paraiškas bei pagal nusimatytus atrankos kriterijus atrenka geriausius vietos projektus, kuriems, atlikus tinkamumo vertinimą, skiriama parama. VVG, kurios rengia naujo laikotarpio strategijas, yra 49“, – sako Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus patarėja Virginija Liukpetrytė.

Parama pagal šią priemonę skiriama VVG atstovaujamai teritorijai, o jos tikslas – spręsti atstovaujamos teritorijos problemas.

„2014–2020 m. KPP laikotarpiu LEADER priemonės biudžetas – apie 127 mln. Eur, jau patvirtinta paramos suma – 113 mln. Eur”, – sakė ŽŪM atstovė.

Vienam vietos projektui maksimali galima suma – iki 200 tūkst. Eur, o prioritetas – verslo (privataus, socialinio ar bendruomeninio) kūrimas ir plėtra bei naujų darbo vietų steigimas. Pagal VVG organizuojamus kvietimus paraiškas vietos projektams gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą arba registruoti konkrečioje VVG teritorijoje.

„Visos vietos veiklos grupės deda daug pastangų įgyvendinant strategijas. O sekasi įvairiai, nes VVG teritorijos skirtingos, tad ir jų poreikiai bei problemų sprendimo būdai yra skiriasi. Pavyzdžiui,  Molėtai, Utena, Zarasai, Ignalina – turistiniai regionai, jų poreikiai bei veiklos vienaip ar kitaip siejasi su turizmu. Šalčininkai – pasienio kraštas, tad jų poreikiai bei problemos – visai kitos“, – pastebėjo V. Liukpetrytė.

Naujuoju laikotarpiu parama kiekvienai vietos plėtros strategijos priemonei gali būti skirtinga

Strateginiame plane ir toliau numatyta motyvuoti bendruomenės inicijuotą kaimo plėtrą iniciatyvos „iš apačios į viršų“ principo pagrindu, finansuojant vietos plėtros strategijas, kuriomis siekiama spręsti vietos iššūkius ir tenkinti vietos poreikius.

Priemonės „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra – LEADER“ tikslas – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio sektorius.

Naujuoju 2023–2027 m. laikotarpiu priemonei yra numatyta beveik 74,9 mln. Eur.

Parama kiekvienai VPS priemonei pagal identifikuotus poreikius ar prioritetus gali būti suplanuota skirtinga. Nacionaliniu lygmeniu numatyta maksimali galima paramos suma vienam vietos projektui – iki 200 tūkst. Eur.

Priemonės pareiškėjai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą arba registruoti konkrečios VVG teritorijoje.

„Naujajame laikotarpyje, skirtingai nei ankstesniame, VVG yra suteikta galimybė laisvai pagal teritorijos identifikuotas problemas ar poreikius modeliuoti strategijose priemones ir jų rezultatų rodiklius bei rodiklių kiekybines reikšmes. Remiamų veiklų spektras gana platus, VVG pagal identifikuotus teritorijos poreikius konkrečias priemones modeliuos rengiamoje vietos plėtros strategijoje“, – aiškino ŽŪM Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus patarėja.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: