Balandžio 12 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) priėmė sprendimą dėl 2022 m. I pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo.  

VRK sprendimu politinėms partijoms paskirstyti 2 751 000 eurų. Konkrečios sumos nustatytos pagal tai, kiek kuri partija gavo balsų per paskutinius Savivaldybių tarybų, Europos Parlamento ir Seimo rinkimus.

Apskaičiuota, kad vieno rinkėjo balso 2022 m. I pusmečio finansinis koeficientas yra 0,59 euro.

2022 m. I pusmečio valstybės asignavimai politinėms partijoms:

Eil. nr.

Politinė partija

Valstybės biudžeto asignavimų suma

1.

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

812 334

2.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

518 822

3.

Lietuvos socialdemokratų partija

399 258

4.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

239 233

5.

Darbo partija

226 673

6.

Laisvės partija

149 122

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – krikščioniškų šeimų sąjunga

147 621

8.

Lietuvos regionų partija

98 962

9.

Partija „Laisvė ir teisingumas“

81 078

10.

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai)

77 897

 

Iš viso

2 751 000

 

Asignavimų  politinėms partijoms skyrimo tvarka yra patvirtinta Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme, o bendra asignavimų suma numatoma kalendorinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nėra išskirta suma politinėms partijoms pagal Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 6 dalį, tai yra po Seimo rinkimų įsikūrusioms partijoms, kurios turi savo narių frakciją Seime.

Dėl šios priežasties naujai susikūrusiai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ 175 932 eurų suma 2022 m. I pusmečiui yra apskaičiuota, tačiau kol kas skirti šią sumą minėtai partijai VRK neturi pagrindo.

Toks pagrindas atsirastų, jeigu 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme būtų numatyta galimybė skirti asignavimus politinėms partijoms pagal Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 6 dalį.

VRK dar  2021 m. spalio mėnesį kreipėsi į LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetą, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą ir Finansų ministeriją, informuodama apie galinčią iškilti teisinio reglamentavimo problematiką, atkreipdama dėmesį, kad 2022 metų biudžeto projekte nėra numatyti asignavimai naujoms parlamentinėms partijoms ir VRK neturi įgaliojimų naujai politinei partijai, turinčiai frakciją Seime, išskirti jai priklausančią sumą iš bendrų asignavimų sumos.

Šis klausimas taip pat buvo keliamas ir LR Seimo darbo grupės dėl rinkimų sistemos tobulinimo posėdyje.

Dėl šio klausimo į minėtus Seimo komitetus, Vyriausybę bei Finansų ministeriją pakartotinai buvo kreiptasi ir š. m. kovo mėnesį, pasirodžius informacijai, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ oficialiai įregistravo partiją.

Iš viso 2022 m. valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms sudaro 5 502 000 eurų. Ši suma nesikeičia nuo 2013 metų. Tam, kad gautų valstybės biudžeto asignavimų, partija rinkimuose turi surinkti daugiau kaip 2 procentus visų rinkėjų balsų.

VRK valstybės dotacijas politinėms partijoms paskirsto du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15 d. ir iki lapkričio 15 d. dienos.

 

VRK inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: