Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjo bylas dėl pavojingų produktų, kuriuos į Lietuvos rinką teikė UAB „DEPO DIY LT“, UAB „INSTABALT LIT“, UAB „Vitagra“ ir UAB „Titanika“. 

Pavojingus universalius epoksidinius klijus 5 min., 2x5 ml į rinką teikė UAB „DEPO DIY LT“. Tyrimų metu nustatytas viršytas leistinas cheminės medžiagos tolueno kiekis, taip pat pakuotės ženklinime nenurodytas signalinis žodis „Atsargiai“. Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „DEPO DIY LT“ skirta 1000 eurų bauda. 

Kitą pavojingą gaminį – ilgiklį ACUMA – į rinką teikė UAB „INSTABALT LIT“. Ilgiklio laidų lankstymo bandymo metu atsirado trumpasis jungimas iš kištukinio lizdo pusės, atsiskyrė apsauginis įtaisas ir buvo pažeista laido izoliacija, gyslų laidininkai susijungė trumpu jungimu. Atsižvelgus į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „INSTABALT LIT“ skirta 1000 eurų bauda. 

Produktų saugos reikalavimų neatitiko ir UAB „Vitagra“ į rinką teikti sekundiniai klijai Inter Globus CYJANOAKRYLAN SZTYWNY ir Inter Globus CYJANOAKRYLAN ELASTYCZNY. Abiejų klijų sudėtyse nustatytas viršytas cheminės medžiagos chloroformo kiekis ir abiejų klijų pakuotės ženklinimas neatitiko Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamento reikalavimų. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Vitagra“ skirta 1200 eurų bauda. 

Reikalavimų neatitiko UAB „Titanika“ į rinką teiktos apsauginės veido kaukės Gram. Kaukių visuminio nuotėkio į vidų vidurkio procentas ir prasiskverbimo per kaukių filtravimo filtrą vidurkio procentas viršijo deklaruojamos FFP2 klasės leistiną vidurkio procentą. Importuotojas užtikrino nesaugių kaukių išėmimą iš prekybos, kaukių likutis sunaikintas. Įvertinus nustatytas aplinkybes, UAB „Titanika“ skirta 1325 eurų bauda. 

Taikydama sankcijas VVTAT komisija atsižvelgė į pažeidimų pobūdį bei mastą (produktų grupę, rizikos lygį, tiektų rinkai produktų kiekį). 

Vartotojus, įsigijusius šiuos gaminius, raginame kreiptis į pardavėją, grąžinti įsigytą prekę ir susigrąžinti sumokėtus pinigus. 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

VVTAT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: