Pastaruoju metu pastebimi atvejai, kai socialiniuose tinkluose fiziniai ir juridiniai asmenys siūlo įsigyti organizuotas turistines keliones, tačiau neskelbia išsamios informacijos apie organizuotos turistinės kelionės paketą (sudėtį), o visą informaciją teikia tik asmeninėmis žinutėmis. Tokie asmenys dažniausiai nenurodo ir savo tiesioginių kontaktų. Pirkdami iš tokių asmenų, vartotojai rizikuoja būti apgauti.

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) visada pataria patikrinti savo interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie Lietuvoje registruotus kelionių organizatorius ir jų draudimus/garantijas.  

Organizuotas turistines keliones Lietuvoje siūlantys asmenys gali būti įregistravę savo veiklą ir kitoje Europos Sąjungai priklausančioje šalyje, tačiau turi turėti išduotą leidimą vykdyti kelionių organizavimo veiklą pagal tos šalies teisės aktų reikalavimus. Trečiojoje šalyje (ne ES valstybėje narėje ar Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) veikiantys asmenys, kurie parduoda arba siūlo parduoti organizuotas turistines keliones Lietuvoje, privalo įregistruoti savo veiklą Lietuvos Respublikoje ir atitikti Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nustatytus reikalavimus. Priešingu atveju, tokia veikla laikoma neatitinkančia teisės aktų reikalavimų, o vartotojai prisiima riziką paslaugos teikėjo nemokumo ar kitos galimos žalos atveju.  

Įsigydami organizuotą kelionę iš nelegalaus paslaugų teikėjo vartotojai rizikuoja neatgauti sumokėtų pinigų, jeigu kelionė neįvyktų arba vyktų nesklandžiai. Nelegalus kelionių organizatorius neturi prievolių užtikrinimo dokumento, kuris garantuoja pinigų grąžinimą turistui bei turisto sugrąžinimą į išvykimo vietą, jei kelionių organizatorius nebevykdo savo įsipareigojimų.  

Legaliai veikiančio kelionių organizatoriaus turimas prievolių užtikrinimo dokumentas, apima su organizuota turistine kelione susijusius įsipareigojimus keliautojui, tačiau neapima įsipareigojimų susijusių su dovanų čekiais ar kitais turizmo paslaugomis produktais.

 

Planuojantiems įsigyti organizuotas turistines keliones VVTAT pataria: 

  • Prieš pirkdami kelionę patikrinkite informaciją apie pardavėją. Kiekvienas pardavėjas privalo nurodyti savo pavadinimą (arba vardą, pavardę) bei kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, el. pašto adresą). Jei tai yra fizinis asmuo, jis privalo nurodyti verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numerį. Jei šie duomenys nenurodyti, kilus ginčui, gali būti sudėtinga nustatyti tokį paslaugų teikėją. Svarbu žinoti, kad Lietuvoje licencijuotų turizmo paslaugų teikėjų sąrašas yra viešai skelbiamas VVTAT tinklalapyje (Licencijuotų turizmo paslaugų teikėjų sąrašai), taip pat licencijuotą asmenį galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje, todėl būtinai patikrinkite, ar organizuotomis kelionėmis prekiaujantis asmuo turi galiojančią licenciją. Taip pat verta patikrinti atsiliepimus viešuose atsiliepimų portaluose. 
  • Visus susitarimus fiksuokite sutartyje arba kitaip raštu. Susitarimus dėl kainos, apmokėjimo, organizuotos kelionės (transporto, apgyvendinimo, maitinimo, maršruto ir kt.) fiksuokite sutartyje arba kitaip raštu. Jei pasirašote sutartį, atidžiai perskaitykite joje ir prieduose nurodytą informaciją, įvertinkite kelionės sąlygas, sutarties nutraukimo sąlygas bei skundų nagrinėjimo tvarką. Jei perkate organizuotą turistinę kelionę (organizuotos kelionės paketą), reikalaukite organizuotos kelionės sutarties, taip pat rekomenduojame patikrinti, ar siūloma sutartis atitinka Organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas. Taip pat būtinai pasitikslinkite išvykimo laiką likus dienai iki kelionės ir saugokite sutartį iki pat organizuotos kelionės pabaigos. 

 

Pastebėję socialiniuose tinkluose asmenį, kuris siūlo savo organizuotas keliones, neturėdamas kelionių organizatoriaus pažymėjimo, nepasikliaukite šiuo asmeniu ir apie galimai nelegalią veiklą informuokite VVTAT, kartu pateikdami Jūsų turimus įrodymus (pvz., susirašinėjimą apie kelionę, paslaugų sutartį ir kt.). Turėdama pagrįstos informacijos, VVTAT galėtų imtis veiksmų prieš nelegalų kelionių organizatorių.  

Kelionių organizatoriui, kuris verčiasi kelionių organizavimu be jam išduoto pažymėjimo, gresia atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ar kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.  

VVTAT info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: