Ilgus metus, nuo pat 2009 m. sausio mėnesio, Kauno apskrities vyrų krizių centras teikia psichologinę, emocinę, teisinę pagalbą vyrams ir jų šeimų nariams. Nuo 2011 m. kurį laiką teikė Specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems visos Lietuvos vyrams. Todėl drąsiai teigiame, jog turime daug patirties tokiai pagalbai teikti.

Keičiantis ministerijos darbuotojams, keitėsi ir palaikymas tokiai į vyrų emocinę ir psichologinę gerovę orientuotai psichosocialinei pagalbai. Kai kada palaikymo daugiau, kai kada mažiau.  Nepaisant to, Vyrų krizių centrų, kurių per tą laiką įsisteigė dar keli, steigėjai ir darbuotojai neprarado tikėjimo, kad vieną dieną ir valstybės politikoje nubus aiškus suvokimas, kad Lietuvos vyrai – tai didžiulė dalis valstybės piliečių. Ir būtent Lietuvos vyrų emocinė ir psichologinė sveikata turi didelį tiesioginį ir netiesioginį poveikį visai visuomenei ir šeimoms, moterims ir vaikams.

2020 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suorganizavo labai reikalingų nuotolinių konsultacinių paslaugų emocines ir psichologines krizes patiriantiems vyrams teikimo konkursą. Kauno apskrities vyrų krizių centras, laimėjęs Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2020 metais, atrankos konkurse, remiant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, nuo tų pačių metų rudens pradėjo teikti nuotolines paslaugas visos Lietuvos vyrams. Pagalbą visos Lietuvos vyrams anonimiškai ir nemokamai iki pat šios dienos teikia specialistai – psichologai, psichoterapeutai, priklausomybių konsultantas, teisininkas. Tokiu būdu jau daugiau nei tris metus didiname emocinės ir psichologinės pagalbos prieinamumą visos Lietuvos vyrams, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje ir/arba dėl ekonominių, socialinių ar asmeninių sunkumų išgyvenantiems emocines/psichologines krizes (įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką). Nepriklausomai nuo to, kuriame Lietuvos mieste, miestelyje ar kaime jie gyventų. 

Labai garsiai kvietėme vyrus kreiptis. Vyrų linijos telefonas plačiai išviešintas Lietuvoje. Ne vienoje savivaldybėje  paliktos skrajutės su Vyrų linijos kontaktais. Kviečiama skambinti ir pasikonsultuoti su specialistais dėl patiriamų sunkumų. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos savivaldybių asociacija, pagal kurią Vyrų linijos telefonas bus patalpintas Lietuvos savivaldybių svetainėse. Kai kuriose jau talpinamas. Taip pat  ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje.  Per tris pagalbos Vyrų linijos telefonu ir kitomis nuotolinio konsultavimo priemonėmis metus davėme ne vieną interviu, teikėme straipsnius žiniasklaidoje, kviesdami visos Lietuvos vyrus kreiptis. Žurnalistams ir visuomenei išsakėme lūkesčius, jog ateis ta diena, kai Vyrų linija bus palaikoma ne 4 valandas darbo dienomis, kaip iki šiol, bet galės veikti septynias  dienas per savaitę 10-12 valandų per parą.

Šiuo metu dėl Vyrų linijos finansavimo 2024 metais yra iškilę nesusipratimų, tačiau tikimės, jog jie bus išspręsti. O kol kas 2024 metų sausio mėnesį visos Lietuvos vyrai, kaip ir iki šiol, patirdami emocines ir psichologines krizes dėl įvairių priežasčių, anonimiškai ir nemokamai bus konsultuojami Vyrų linijos telefonu +370 670 00027 . Skambinkite darbo dienomis 10 – 14 valandomis. Apgailestaujame, jeigu nepavyksta greitai prisiskambinti : finansinės galimybės neleidžia vienu metu budėti keliems  specialistams.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: