„Iš vienos kišenės perdėta į kitą, kurioje nieko nepadaugėjo“

Skubos tvarka badytas brukti pasirašymui naujas atlygio tarifas įmonės vadovams neišdegė. Kilus sąmyšiui tarp darbuotojų dėl mažėjančių algų  ir informacijai pasklidus viešai (plačiau apie tai ČIA), AB „Achemos“ valdyba sausio 31-ąją pakoregavo atlygio sistemą, pripažindama, kad neužtikrino tinkamo darbo užmokesčio apskaitos vykdymo taip, kaip buvo numatyta. Tačiau, kaip teigia patys achemiečiai, lyginant pokytį, kuris laukia bendrovės darbuotojų, padėtis lieka tokia pati – iš vienos kišenės perdėta į kitą kišenę, kurioje nieko nepadaugėjo, tad dabartinė padėtis liks nepagerėjusi.  

„Visą laiką buvo kalbama, kad algos mažės gamybiniam personalui. Bet įmonėje dirba ir vadybininkai, ir administracijos darbuotojai, sandėlininkai, valytojos ir medicinos personalas. Jiems atlyginimai nedidinti nuo 2020 metų, kai tą kartą Achemos valdyba tarifinį atlyginimą pakėlė tik 2,13 proc., taip pat jie nuskriausti liko ir 2021 metų gegužę, kai algos daliai jų nebuvo padidintos 6 proc. Šios grupės darbuotojai teiraujasi, kaip susimokėti kylančius mokesčius ir vis didėjančias sąskaitas, kai pernai metų gruodžio mėnesio infliacija perkopė 10,6 proc.? Ar ši darbuotojų grupė taip ir liks be didėjančio atlygio? Ar dabartinėje atlygio sistemoje liksime prie suskilusios geldos?“, - klausimą kėlė viena iš achemiečių bei pridūrė, jog streikas, kaip ir planuota, vyks vasario 8 dieną.

Moters klausimus portalas jonavoszinios.lt perdavė AB „Achema“.

„AB „Achema“ 2022 metų darbo užmokesčio fondas padidintas daugiau kaip 2 mln. eurų, taigi šiemet mūsų darbuotojai gaus didesnį atlygį, kai tik gamykla pilnai atstatys savo gamybinius pajėgumus, tikėtina, pirmojo ketvirčio pabaigoje ar antrojo ketvirčio pradžioje. Pernai gamybinių padalinių darbuotojams darbo atlygis buvo padidintas 6 procentais.

Taip pat, siekiant aiškumo ir užtikrintumo darbuotojams dėl mėnesinio atlygio, nuo šių metų kintama darbo užmokesčio atlygio dalis (20 proc.) perkelta į pagrindinį tarifinį atlyginimą. Tokį sprendimą bendrovės valdyba patvirtino dar 2021 m. gruodį. Atsižvelgiant į tam tikras klaidas, pastebėtas pradėjus vykdyti atnaujintą darbo užmokesčio apskaitą, sausio 31 d. įvykusio neeilinio posėdžio metu valdyba esamą tvarką šiek tiek pakoregavo, tačiau iš esmės nieko nekeitė. Išskyrus tai, kad vadovų skirstomų premijų fondas, iki tol siekęs 3,5 proc., buvo padidintas iki 5 proc“, - teigia AB „Achema“ generalinis direktorius Ramūnas Miliauskas.

Streikas neišvengiamas, nes vengiama kolektyvinės sutarties

„Achema“ valdyba sausio 31-ąją pakeitė atlygio sistemą, tačiau vis tik vengiama pasirašyti kolektyvinę sutartį. Kodėl?

„Jokie įstatymai neįpareigoja AB „Achema“ sudaryti kolektyvinę sutartį.  Per visą ilgą ir sėkmingą veiklos istoriją AB „Achema“ visuomet puoselėjo glaudžius ir draugiškus santykius su visais bendrovės darbuotojais, jų šeimomis ir visa Jonavos miesto bendruomene. Tačiau bendrovė dar nėra susidūrusi su tokia destruktyvia profesinės sąjungos vadovybe, kuri piktybiškai klaidina darbuotojus bei deda didžiules pastangas sumenkinti bendrovę ir visus darbuotojus. Sutarties sudarymas tarp šalių turi būti grindžiamas abipusiu supratimu, kompromisais ir laisva valia, kuri nesuderinama su jokia prievarta ar šmeižtu. Tad tenka tik apgailestauti, kad profesinės sąjungos vadovybė kelia ultimatumus ignoruodama visas aplinkybes bei argumentus, renkasi kraštutines priemones. Streikas neprisidės nei prie geresnių įmonės rezultatų, nei prie darbuotojų gerovės bei tarpusavio supratimo didinimo“, - rašoma AB „Achema“ generalinio direktoriaus atsakyme.

Savo versiją pateikia darbuotojai.

„Jei pakeista atlygio sistema būtų įtraukta į kolektyvinę sutartį, tuomet darbdavys darbo užmokesčio sistemą turės derinti su profsąjunga, tačiau to Achema nenori, juk žymiai patogiau vienašališkai nustatyti mokamą algą. O dabartinis noras ginčyti kolektyvinę sutartį, ne kas kitas, o darbuotojų niekinimas. Jei nebus kolektyvinės sutarties, kas gali garantuoti, kad po mėnesio vėl nesikeis atlygio sistema? O garantas ir yra kolektyvinė sutartis“, - samprotavo darbuotojas bei beda pirštu į Darbo kodekso 140 straipsnį, kuriame yra  vienas iš punktų - „Darbo apmokėjimo sistema darbovietėje ar darbdavio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nustatoma kolektyvine sutartimi.“

„Prie Lubio buvo geriau“?

Įmonėje dirbantys dar mena ir tuos laikus, kuomet jai vadovavo koncerno „Achemos grupė“ vadovas ir pagrindinis akcininkas velionis dr. Bronislovas Lubys.

„Dažnai ir pats pamąstau, ir kitur išgirstu, kad Achemoje prie gerbiamo Lubio buvo geriau. Ir tai nėra melas. Jam vadovaujant, darbuotojai didžiuodavosi, kad čia dirba. Nes turėjo aiškumą, turėjo kolektyvinę sutartį, kurioje buvo įsipareigojimai didinti algas didėjant minimaliam mėnesiniam darbo užmokesčiui Lietuvoje. Taip pat buvo indeksuojami atlyginimai. Įmonei dirbant pelningai, darbuotojai ir metų gale, ir prieš atostogas buvo premijuojami. Pamenu priedus už užsienio kalbos mokėjimą, už darbo stažą. Tuomet buvo diegiama pagarba kiekvienam darbuotojui, o derybos vykdavo su darbuotojų atstovais, kurie stengdavosi dėl kiekvieno. Anksčiau ne tik darbuotojai, bet ir visa Jonava jautė tiek moralinę, tiek finansinę paramą iš Achemos, šiandien to neliko“, - dalijosi prisiminimais jonavietis.     

Į Achemos vadovų kietakaktiškumą beda ir Jonavos meras

„Visų pirma stebina, kad įmonės vadovybė ir akcininkai neranda kalbos su žmonėmis, su profsąjungomis, kurios atstovauja dirbančiuosius. Procesas išsitempė – imtasi ankstesnių veiksmų, buvo piketai, o streikas – kraštutinė priemonė, kuri rodo, kad nenorima klausytis darbuotojų lūkesčių, nenorima susitarti dėl naujos kolektyvinės sutarties. Galiu suprasti, kad įmonei kartais sekasi geriau, kartais – prasčiau, bet nerasti kalbos su dirbančiaisiais, kurių nemažai veteranų, pradirbusių po 20,30 metų, ir sakyti, kad profsąjungų reikalavimai yra nepagrįsti, išsigalvoti, taip net žeminant profsąjungos vadovus, mano manymu, yra nekorektiška įmonei ir koncernui, kuris demonstruoja socialinę atsakomybę versle, kitus gražius dalykus. Kol kas tokių apraiškų Jonavoj trūksta“, - sako Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius.

Ar negresia katastrofa?

Pagal viešai prieinamus duomenis matoma, kad Achemoje dirba 1241 darbuotojas. Streiką palaikančiųjų gretos plečiasi ir jame gali dalyvauti ne tik profsąjungos nariai, bet ir visi kiti darbuotojai. Streike dalyvauti besiruošiantys asmenys skaičiuoja, kad jų gali būti ir apie 800 žmonių. Ką tai reiškia saugumo atžvilgiu?

Miesto vadovas atkreipia dėmesį, kad „Achema“ nėra saldainių fabrikas. Čia – chemijos pramonės gamykla, reiškianti didesnę riziką dėl gaminamos produkcijos specifikos.

„Streikas reiškia, kad žmonės neišeis į darbą, cechuose nebus žmonių. O jei kils pavojaus signalas, kils nenumatytos aplinkybės, stos agregatai, o valdymo procesuose nėra žmonių? Juk turi būti ir saugumo dedamoji. Turėkim omeny, kad įmonė turi užtikrinti, jog streiko metu nebus netikėtų įvykių, kas vėliau konvertuosis į problemas gamtai, žmogui ir pačiam verslui. Nežinau, kodėl šitas aspektas neįvertintas, bet tikiuosi, jog dar yra laiko ir abi pusės susitars, kaip užtikrinti saugumą ne tik Jonavai, bet ir visai šaliai“, - kalbėjo M. Sinkevičius.     

Meras abiem pusėms linki kantrybės ir sutarimo, bei priduria, kad susitarti visuomet įmanoma, jei norima tai daryti, bet jei yra rodoma nepagarba, bandoma demonstruoti jėgą kitai šaliai, tikėtina, kad susitarimo ir nebus.

Žiniasklaida pateikė AB „Achemai“ klausimus, kaip bus užtikrintas įmonės gamybinių procesų saugumas, jei streikuos didžioji dalis darbuotojų. Ar bus stabdomi gamybiniai procesai? Ar vis tik nereiks stabdyti gamyklos ir bus užtikrintas nepertraukiamas procesas? Ar įvertinama streiko grėsmė tiek įmonei, tiek visam rajonui?

„AB Achema yra įtraukta į strateginę reikšmę turinčių įmonių sąrašą, joje yra eksploatuojami pavojingi dujų, elektros energijos, trąšų gamybos ir kiti chemijos pramonės įrenginiai, kurių darbo sutrikdymas gali sukelti skaudžių pasekmių. Streiko metu jo organizatoriai kartu su darbdaviu privalo užtikrinti žmonių bei įmonės turto apsaugą. Pirmadienį kreipėmės raštu į Profesinės sąjungos tarybą dėl rengiamo streiko saugumo, tačiau atsakymo negavome“, - tvirtina R. Miliauskas.

Achemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė ir streiko komiteto pirmininkė Birutė Daškevičienė jokio kreipimosi iš Achemos nėra gavusi.

Streikas yra skelbiamas dėl šių reikalavimų:

  • Darbuotojų tarifinį darbo užmokestį indeksuoti kartą per metus, dėl konkretaus indeksacijos dydžio ateinantiems metams susitarti iki metų pradžios.
  • Visiems darbuotojams skirti vienkartinį paskatinimą už metinius rezultatus, priklausomai nuo pasiektų rezultatų.
  • Susitarti dėl ilgesnės nei numatyta Darbo kodekse viršvalandžių trukmės.
  • Darbo apmokėjimo sistemą nustatyti kolektyvine sutartimi bei su ja supažindinti visus darbuotojus.
  • Pasirašyti AB „Achema“ kolektyvinę sutartį, kuri galiotų 2 metus.

Streikuojančiųjų palaikymo akcijos:

Vasario 8 d., 9 val., prie „Achemos“ administracijos pastato (Jonalaukio k. 1, Ruklos sen., Jonavos r).

Vasario 9 d., 10-17 val., prie koncerno „Achemos grupė“ būstinės (Vykinto g. 14, Vilnius).

Vasario 11 d., 11 val., mitingas „Achemos“ gamyklos prieigose.

Renkamas streiko fondas

Nuspręsta rinkti STREIKO FONDĄ, kad būtų lėšų spręsti su streiku susijusias problemas.

Visi norintys ir galintys prisidėti prie kovos dėl geresnės darbuotojų padėties galite mus paremti pervesdami lėšų į šią Achemos darbuotojų profesinės sąjungos sąskaitą:

AB SWEDBANK

A/s LT477300010002514614

Paskirtyje prašome nurodyti "Streiko fondui".

Lėšos bus skirtos kompensuoti streikuojančių darbuotojų darbo užmokesčiui. Apie paramos panaudojimą bus skelbiama viešai.

Jei sudėtinga paremti finansiškai, AB "Achema" darbuotojai būtų dėkingi, jei pasidalintumėte šia žinia su kitais, vasario 8 d. atvyktumėte prie Achemos palaikyti streikuojančių darbuotojų.

Dėkojama visiems už palaikymą!

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: