Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjos Lietuviškų degalinių sąjungos skundą atsakovei Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) dėl sprendimo panaikinimo.

VTEK 2021 m. liepos 21 d. priėmė sprendimą, kuriame konstatavo, jog Lietuviškų degalinių sąjunga, būdama neįrašyta į lobistų sąrašą, aplinkos ministrui ir Lietuvos geologijos tarnybos direktoriui 2021 m. sausio 4 d. siųstu raštu pateikusi konkretų pasiūlymą dėl įstatymo nuostatų pakeitimo dėl degalinių veiklos, vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, nes nebuvo deklaravusi lobistinės veiklos, kaip tai nustatyta nuo 2021 m. pradžios įsigaliojusiame Lobistinės veiklos įstatyme.

Pareiškėja su tokiu VTEK sprendimu nesutiko ir jį apskundė teismui. Lietuviškų degalinių sąjunga skunde teigė, kad šiame rašte neteikė konkretaus pasiūlymo dėl teisės aktų pakeitimo, o tik iškėlė teisinio reguliavimo problemą.

Išnagrinėjęs šią administracinę bylą, teismas konstatavo, kad Lietuviškų degalinių sąjungos pasiūlymas dėl įstatymo pakeitimo suformuluotas aiškiai ir nedviprasmiškai, rašte nurodyta teisinio reguliavimo problematika ir nurodytu jos sprendimo būdu pareiškėja siekė daryti įtaką, kad būtų pakeistas įstatymas. Be to, pareiškėja tai darė savo iniciatyva, ši aplinkybė patvirtinta institucijų raštais. Taigi, VTEK sprendime pagrįstai padarė išvadą, jog Lietuviškų degalinių sąjungos veiksmai, išsiuntus raštą Aplinkos ministerijai, Lietuvos geologijos tarnybai, atitinka lobistinės veiklos sampratą. Todėl, būdama neįsirašiusi į lobistų sąrašą ir nedeklaravusi lobistinės veiklos, pareiškėja šiuo atveju vykdė neteisėtą lobistinę veiklą.

Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Vilniaus apygardos administracinio teismo  inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: