Visuomenei pristatomi nauji gamtos paveldo objektai, kuriuos planuojama skelbti valstybės saugomais. Medžius, akmenis, atodangas ir kitus gamtos objektus siūlė patys žmonės, paskui atitikimą nustatytiems kriterijams vertino Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus specialistai. Atrinkti vertingiausi gamtos paveldo objektai bus įtraukti į valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-736 „Dėl saugomų teritorijų (išskyrus kultūrinius rezervatus (rezervatus-muziejus), kultūrinius draustinius, istorinius valstybinius parkus) steigimo kriterijų patvirtinimo“ 9 ir 10 punktais,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 „Dėl pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punktu, informuoja apie parengtą Tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl pritarimo ir nepritarimo skelbti  naujus gamtos paveldo objektus valstybės saugomais gamtos paveldo objektais“ projektą.

Kviečiame susipažinti su minėtu Tarnybos direktoriaus įsakymo projektu, kurį galima peržiūrėti skiltyje „Pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimas“.

Jeigu turite klausimų dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų kreipkitės į Tarnybos Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus specialistę Agotą Laureckytę (+370 659 88 171, agota.laureckyte@vstt.lt) arba specialistą Luką Tubutį (+370 652 99 010, lukas.tubutis@vstt.lt).

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: