Perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, 55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel.: (8 349) 20724 el. p. administracija@jonava.lt  

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia pirkimą, siekdama įsigyti dviejų ir trijų kambarių butus Jonavos mieste. Pirkimas skaidomas į keturias atskiras pirkimo objekto dalis. Butai turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygų 1-2 prieduose. Funkcijos (veikla), kurioms numatoma naudoti nekilnojamąjį daiktą – savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir socialinio būsto nuoma (LR Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 15 p.).

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentus, susijusius su pirkimu, galima gauti iki 2023 m. gegužės 18 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis Jonavos rajono savivaldybės administracijoje 319 kab., Žeimių g. 13, 55158 Jonava, pateikus prašymą. Pirkimo dokumentai, kandidatui paprašius, pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kandidato prašymo pateikti šiuos dokumentus gavimo dienos. Pirkimo dokumentai taip pat skelbiami Jonavos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje: https://www.jonava.lt/veiklos-sritys/parama-apsirupinant-bustu/socialinio-busto-pletra/2118.

Paraiškų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai perkančiajai organizacijai turi būti pateikti iki 2023 m. gegužės 18 d.10.00 val. Vokai iki nurodyto dokumentų pateikimo termino pabaigos pateikiami savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus darbuotojams, atsakingiems už dokumentų priėmimą, dokumentų priėmimo kabinetai – savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte, 124 kab., Žeimių g. 13, 55158 Jonavoje, tel. (8 349) 50 154. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos. Pasiūlymai turi būti teikiami tik užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašytas kandidato vardas ir pavardė, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, nuoroda „Butų pirkimas Jonavos mieste" ir „NEATPLĖŠTI IKI 2023-05-18 10 val. 00 min.".

Jonavos r. savivaldybės info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: