Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėjantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) skundą atsakovei Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo, kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kad šis priimtų prejudicinį sprendimą. Šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra priimtas.

Pareiškėja apskundė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2021 m. vasario 24 d. sprendimą, kuriuo už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų pažeidimus buvo skirta bauda.

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijos vadovas, 2020 m. balandžio 10 d. sprendimu, siekdamas tinkamai valdyti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės, nusprendė pavesti NVSC direktoriui skubiai organizuoti mobiliosios programėlės „Karantinas“ įsigijimą. Programėlę buvo ketinama įsigyti iš tiekėjos UAB „IT sprendimai sėkmei“ neskelbiamų derybų būdu.

NVSC direktoriaus įsakymu buvo pradėtos pirkimo procedūros, tačiau jos buvo nutrauktos negavus reikiamo finansavimo. Pirkimo procedūrų tęsimas neturint tam finansinių galimybių objektyviai neįmanomas ir nėra prasmės sudaryti sandorį iš anksto žinant, kad jis negalės būti vykdomas bei turės būti nutrauktas. Perkančiajai organizacijai šios svarbios aplinkybės nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos, todėl, joms atsiradus, NVSC pirkimo procedūras nutraukė.

Programėlę iš parduotuvės „Google Play“ buvo galima parsisiųsti nuo 2020 m. balandžio 4 d., o iš pardavimų platformos „Apple App Store“ – nuo 2020 m. balandžio 6 d. Programėlėje buvo daromos nuorodos į UAB „IT sprendimai sėkmei“ ir NVSC.

Programėlėje „Karantinas“ rinkta ši informacija: ID numeris, platumos ir ilgumos koordinatės, šalis, miestas, savivaldybė, pašto kodas, gatvės pavadinimas, namo numeris, vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris ir kt. Iki laikino programėlės veikimo sustabdymo pagal 2020 m. gegužės 26 d. Inspekcijos nurodymą programėlėje savo asmens duomenis buvo pateikę 3 802 naudotojai.

Ginčas šioje administracinėje byloje kilo dėl BDAR įtvirtintos asmens duomenų valdytojo sąvokos aiškinimo. Bylą nagrinėjantis teismas pateikė klausimus Europos Sąjungos Teisingumo Teismui dėl  duomenų valdytojo sąvokos išaiškinimo, dėl duomenų bendro valdymo sąvokos, dėl valdytojų atsakomybės už BDAR pažeidimus.

Administracinės bylos nagrinėjimas sustabdytas, iki Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priims sprendimą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: