Teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos iniciatyva patvirtinti įsakymų pakeitimai, kuriais numatyta, kokiais būdais teismo posėdžio viešumas užtikrinamas tuomet, kai teismo posėdis vyksta naudojant vaizdo konferencijų bei telekonferencijų technologijas.

Įsakymų pakeitimuose numatyta, kad nuotolinis teismo posėdis galės būti stebimas ar jo klausomasi retransliuojant teismo posėdžio garsą ir, jei yra galimybė, vaizdą į atskirą, visuomenei atvirą teismo posėdžio salę ar kitą teismo pastate esančią patalpą, arba prisijungus prie vaizdo konferencijos ar telekonferencijos.

Norintysis stebėti teismo posėdį nuotoliniu būdu apie tai turės informuoti bylą nagrinėjantį teismą paprastai ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki teismo posėdžio datos. Tokiu atveju asmuo teismui turėtų nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą) ir konkretų teismo posėdį, kurį pageidauja stebėti. Detalią teismo informavimo apie pageidavimą stebėti viešą teismo posėdį nuotoliniu būdu tvarką yra patvirtinusi Teisėjų taryba.

Pasak E. Dobrovolskos, nuotolinių posėdžių galimybė tapo itin aktuali pastaruoju metu, kai dėl pandemijos keliamų iššūkių organizuoti teismo posėdžius teismo salėse neretai tapo itin sudėtinga.

„Naujai įtvirtintos priemonės leis užtikrinti teismo posėdžio viešumo principo įgyvendinimą, suteiks daugiau galimybių žmonėms dalyvauti ir stebėti nuotolinius teismo procesus. Ypač svarbu tai, kad atviresnis ir skaidresnis teismo procesas didins visuomenės pasitikėjimą, dar labiau įgalins pilietinę visuomenę, nevyriausybines organizacijas. Kovidinių ir nuotolinių posėdžių laikais turime užtikrinti teismų prieinamumą ir atvirumą visuomenei. Ypač svarbus yra proceso supratimas ir galimybė stebėti teismo posėdį patogiai iš namų ar darbovietės, nes tai leis dar labiau priartinti teisingumo virtuvę prie kiekvieno žmogaus”, – akcentuoja E. Dobrovolska.

Ministrės teigimu, reglamentuojant teismo posėdžių stebėjimą nuotoliniu būdu, bus taikomi tik tokie teisiniai ir techniniai sprendimai, kurie ne tik padės užtikrinti teismo posėdžių viešumą, bet ir leis tinkamai apsaugoti proceso dalyvių teises. 

Rengiant įsakymų pakeitimus, glaudžiai bendradarbiauta su teismų ir advokatų savivaldos institucijomis bei Generaline prokuratūra. Be to, atliktas išsamus šių teisės aktų pakeitimų poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas. 

Nuotolinių teismo posėdžių, kurie organizuojami vaizdo konferencijų ar telekonferencijų būdu, galimybė yra numatyta galiojančiuose įstatymuose, kurie reglamentuoja teismo procesą. Teismo posėdžio viešumo principas, kurį teisingumo ministro įsakymų pakeitimais siekiama užtikrinti ir nuotolinių teismo posėdžių metu, nustatytas Konstitucijoje ir Teismų įstatyme. Be to, šis siekis įtvirtintas Vyriausybės programoje.

Įteisinant prielaidas nuotolinių teismo posėdžių stebėjimui, pirmieji žingsniai žengti 2021 m. rugpjūčio 27 d., kai Teisėjų taryba patvirtino rekomendacijas dėl nuotolinių teismo posėdžių organizavimo.

Šis naujas privalomo pobūdžio teisinis reglamentavimas įsigalios nuo šių metų vasario 24 d. 

Pandeminiais 2020 metais Lietuvos teismuose nuotolinių teismo posėdžių skaičius paaugo beveik pusantro karto, lyginant su 2019 metais ir siekė 3865 posėdžius per metus.

Diskusijas su socialiniais partneriais, kaip teismo posėdžių stebėjimo nuotoliniu būdu galimybės galėtų būti dar labiau išplėtotos, numatoma inicijuoti artimiausioje ateityje. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: