Europos audito rūmai pradėjo auditą, kad įvertintų, ar Europos Komisija veiksmingai saugo piliečių, kurie koronaviruso krizės metu keliavo lėktuvais arba užsakė skrydžius, teises. Auditoriai tikrins, ar esamos taisyklės dėl oro transporto keleivių teisių atitinka paskirtį ir yra pakankamai atsparios tokiai krizei įveikti. Jie tikrins, ar Komisija stebėjo, ar pandemijos metu buvo gerbiamos oro transporto keleivių teisės, ir ėmėsi atitinkamų veiksmų. Be to, jie įvertins, ar valstybės narės, teikdamos skubią valstybės pagalbą kelionių ir transporto sektoriui, atsižvelgė į keleivių teises.


„COVID-19 laikais ES ir valstybės narės turėjo rasti pusiausvyrą tarp oro transporto keleivių teisių išsaugojimo ir paramos sunkumų patiriančioms oro transporto bendrovėms, – teigia auditui vadovaujanti Audito Rūmų narė Annemie Turtelboom. – Mūsų audito metu bus patikrinta, ar milijonų oro transportu keliaujančių asmenų teisės ES nepadarė papildomos žalos užtikrinant sunkumų patiriančių oro transporto bendrovių gelbėjimą.“


COVID-19 protrūkis ir sveikatos apsaugos priemonės, kurių imtasi reaguojant į šį protrūkį, labai sutrikdė keliavimą: oro transporto bendrovės atšaukė apie 70 proc. visų skrydžių, o naujų užsakymų skaičius sumažėjo. Žmonės nebegalėjo arba nebenorėjo keliauti, be kita ko, dėl dažnai nekoordinuojamų įvairių šalių neatidėliotinų priemonių, pavyzdžiui, skrydžių uždraudimo, paskutinės minutės sienos uždarymo ar karantino reikalavimų.


ES valstybės narės ėmėsi papildomų neatidėliotinų priemonių, kad išlaikytų savo sunkumų patiriančią transporto pramonę, įskaitant oro transporto bendroves, pavyzdžiui, suteikdamos joms precedento neturinčias valstybės pagalbos sumas. Kai kurie skaičiavimai rodo, kad per krizę iki 2020 m. gruodžio mėn. oro transporto bendrovės, įskaitant ne ES oro transporto bendroves, gavo iki 37,5 milijardo eurų valstybės pagalbos. Be to, dvylika valstybių narių pranešė Komisijai apie valstybės pagalbos priemones, kuriomis jų kelionių organizatoriams ir kelionių agentūroms bus skirta apie 2,6 milijardo eurų.

 

Valstybės narės taip pat leido oro transporto bendrovėms lanksčiau grąžinti keleiviams, kurių skrydžiai buvo atšaukti, pinigus. Komisija paskelbė gaires ir rekomendacijas, įskaitant tai, kad čekių siūlymas nedaro poveikio keleivių teisei į grynųjų pinigų grąžinimą. Tačiau oro transporto bendrovės keleiviams, kurių skrydžiai buvo atšaukti, dažnai darė spaudimą priimti čekius, o ne gauti kompensaciją grynaisiais pinigais. Kitais atvejais oro transporto bendrovės keleiviams laiku negrąžino arba visai negrąžino pinigų.


Tikimasi, kad iki vasaros atostogų ES auditoriai pateiks ataskaitą, kurios tikslas – padėti oro transporto keleiviams krizės metu ir pradėti bendrą bandymą atkurti pasitikėjimą aviacija. Atlikdami šį auditą auditoriai taip pat tikrina, ar jų 2018 m. ataskaitoje dėl keleivių teisių pateiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos praktiškai.


Bendroji informacija


Keleivių teisių apsauga yra ES politika, daranti tiesioginį poveikį piliečiams, taigi labai pastebima visose valstybėse narėse. Be to, tai yra politika, kurią Komisija laiko viena iš didžiausių savo laimėjimų suteikiant vartotojams daugiau galių, nes užtikrinamos jų teisės. ES siekia visiems oro transporto naudotojams suteikti vienodą apsaugą. Oro transporto keleivių teisių reglamentu oro transportu keliaujantiems asmenims suteikiama teisė į grynųjų pinigų grąžinimą, kelionę kitu maršrutu ir pagalbą vietoje, pavyzdžiui, nemokamą maitinimą ir apgyvendinimą, jei jų skrydžiai atšaukiami, gerokai atidedami arba atsisakoma juos vežti. Panaši apsauga užtikrinama Europos direktyva, skirta asmenims, kurie užsako paketus (pavyzdžiui, skrydis ir viešbutis).


Daugiau informacijos pateikiama preliminarioje audito apžvalgoje „Oro transporto keleivių teisės COVID-19 krizės metu“, kurią anglų kalba galima rasti www.eca.europa.eu. Preliminarios audito apžvalgos parengtos remiantis prieš auditą atliktu parengiamuoju darbu ir neturėtų būti laikomos audito pastabomis, išvadomis ar rekomendacijomis. Audito rūmai neseniai paskelbė dvi ES atsako į COVID-19 krizę apžvalgas: vieną – dėl sveikatos, o kitą – dėl ekonominių aspektų. 2021 m. darbo programoje paskelbta, kad vienas iš keturių naujų auditų šiais metais bus susijęs su COVID-19 ir ekonomikos gaivinimo dokumentų rinkiniu.

 

 

Europos audito rūmų pranešimas spaudai anglų kalba: https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=58201

VVTAT inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: