„Valstybės kontrolė, spalio 24 d. išplatinusi viešą pareiškimą, kad „vienas vartotojas už skirstymo paslaugas sumokėjo vidutiniškai 88,8 Eur daugiau, nei turėjo“, suklaidino šalies gyventojus ir sukėlė nepagrįstus jų lūkesčius. Sulaukėme daugybės kreipimosi iš vartotojų, kurie mano, kad kiekvienas jų permokėjo tokią sumą ir todėl jiems į asmenines sąskaitas turėtų būt grąžinta po 88,8 euro. Ši informacija yra klaidinga, pateikta neįsigilinus į valstybės reguliavimo mechanizmą ir paslaugos paskirstymo tarifo skaičiavimo metodiką. Dėl šios priežasties kreipėmės į Valstybės kontrolę, prašydami, kad ši viešai paneigtų jos paskleistą ir vartotojus suklaidinusią informaciją“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė. 

ESO rašte aiškinama, kad Valstybės kontrolės suskaičiuota 88,8 Eur suma, tikėtina, buvo gauta nepagrįstai padalinus 160 mln. Eur sumą (dėl reguliacinių skirtumų apskaičiuotą vartotojams grąžintiną sumą) iš visų vartotojų skaičiaus. ESO įsitikinimu, tai Valstybės kontrolė atliko neįvertinusi taikomos skirstymo paslaugų kainodaros specifikos.

Pagal valstybės reguliavimą, kiekvieno vartotojo mokama suma už skirstymo paslaugą tiesiogiai priklauso nuo per mėnesį suvartoto elektros energijos kiekio.  

Valstybės kontrolės klaidinančią iškomunikuotą informaciją ir konkrečius joje įvardintus skaičius 2023 m. spalio 30 d. Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdyje paneigė ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) pirmininkas Renatas Pocius, kuris nurodė, kad vidutinė permoka buitiniam klientui per metus siekia 7,42 Eur.   

„Valstybės kontrolės komunikacija suklaidino vartotojus ir sukūrė nepagrįstus jų lūkesčius tiesiogiai atgauti neva konkrečią permokėtą 88,8 Eur sumą už skirstymo paslaugą, susidariusią dėl kainų reguliavimo ypatumų ir reguliacinių skirtumų. Tuo tarpu valstybinis reguliavimas numato, kad sumos vartotojams kompensuojamos mažinant ESO skirstymo tarifo dedamąją, kurią nustato VERT“, – rašoma ESO kreipimesi. 

Bendrovė taip pat siekia, kad Valstybės kontrolė patikslintų ir grąžinimo terminą, nes savo vieša komunikacija sudarė įspūdį, kad „vartotojų permokėtos sumos grąžinimas kiekvieną kartą gali būti nukeltas maksimaliam laikotarpiui“.  

„Tokia informacija yra ne tik klaidinanti, bet ir neatitinka teisinio reguliavimo, pagal kurį permokos grąžinimas gali būti tik paankstinamas, o ne nukeliamas“, – sakoma ESO rašte.  

ESO galimybės grąžinti reguliacinius skirtumus anksčiau termino yra vertinamos kiekvienais metais VERT nustatant skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas. Tai daroma atsižvelgiant į bendrovės finansines galimybes ir užtikrinant investicijas tinklo patikimumui bei saugai.   

„ESO yra suinteresuota grąžinti visą sumą anksčiau termino, todėl šiuo metu su VERT ieškome būdų grąžinimo terminą paankstinti. Sprendimą tikimasi priimti iki šių metų pabaigos“, – teigia R. Juodkienė. 

ESO taip pat atkreipia dėmesį, kad Valstybės kontrolės viešai paskelbta klaidinanti informacija daro žalą ESO, kaip skirstymo tinklų operatoriaus,reguliuojamos veiklos vykdymui. Pavyzdžiui, trukdoma inžinieriams atlikti savo darbą – iš ESO darbuotojų reikalaujama grąžinti pinigus asmeniškai, trukdoma keisti elektros skaitiklius, dėl ko ESO darbuotojams į objektus tenka vykti pakartotinai, o tai nepagrįstai didina ESO reguliuojamos veiklos sąnaudas. Be to, neatsakinga Valstybės kontrolės komunikacija kenkia ESO dalykinei reputacijai.  

ESO jau anksčiau skelbė, kad 160 mln. Eur suma susidarė dėl skirstymo paslaugos kainodaros reguliavimo ypatumų ir reguliacinių skirtumų.. Nepaisant to, visas šis skirtumas, kartu su palūkanomis, bus grąžintas vartotojams. Tai daroma mažinant skirstymo paslaugos tarifo dedamąją, o šis procesas vyksta jau nuo 2022 metų. 

ESO inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: