Likus mėnesiui iki termino, kai dauguma juridinių asmenų Registrų centrui turi pateikti praėjusių metų finansines ataskaitas, pastebima, kad šiais metais daugiau įmonių ir organizacijų šią prievolę įvykdė nelaukdami paskutinės akimirkos.

"Galime pasidžiaugti, kad kiekvienais metais įmonių ir organizacijų sąmoningumas didėja ir vis daugiau juridinių asmenų pateikia savo finansines ataskaitas, kuriose atskleidžiama informacija apie praėjusių metų veiklą, pateikiami finansiniai rodikliai. Ši informacija aktuali visuomenei, verslo partneriams ir visiems, kas šias ataskaitas naudoja savo kasdienėje veikloje ar pasiremia jose esančiais duomenimis priimdami sprendimus. Neatmestina ir tai, kad prie aktyvesnio finansinių ataskaitų teikimo prisidėjo ir valstybės paramos programos, kuriose vienas iš reikalavimų yra būti pateikus finansinę ataskaitą", - sako Registrų centro Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų registro departamento vadovė Jolanta Kazlauskienė.

Šiuo metu finansinės atskaitomybės dokumentus už 2020 metus Registrų centrui jau yra pateikę per 25 tūkst. juridinių asmenų. Tai yra beveik ketvirtadaliu daugiau nei tuo pačiu praėjusiais metais, kai tokiu metu buvo pateikta beveik 21 tūkst. finansinių ataskaitų.

"Praėjusiais metais finansinių ataskaitų tvirtinimą juridinių asmenų dalyvių susirinkimuose kiek apsunkino tuo metu galioję karantino apribojimai. Šiemet matome, kad įmonės ir organizacijos jau prisitaikė prie pasikeitusių aplinkybių ir finansines ataskaitas teikia aktyviau. Nagrinėjant ataskaitas jau pateikusius juridinius asmenis, pastebimą šuolį, palyginti su praėjusiais metais, padarė mažosios bendrijos ir viešosios įstaigos. Toks pokytis taip pat gali būti sietinas su šių teisinių formų juridiniams asmenims teikiama valstybės finansine pagalba", - kalba J. Kazlauskienė.

Šiuo metu daugiausiai finansinių ataskaitų Registrų centras yra sulaukęs iš uždarųjų akcinių bendrovių - iš viso daugiau kaip 14 tūkst., arba dešimtadaliu daugiau nei prieš metus. Aktyviai ataskaitas šiemet teikiančios mažosios bendrijos jau pateikė beveik 8 tūkst. ataskaitų, arba net pusantro karto daugiau nei analogišku laikotarpiu pernai. Iš asociacijų už 2020 metus jau atsiskaitė apie 1,7 tūkst. (dešimtadaliu daugiau), iš viešųjų įstaigų - beveik 1,1 tūkst. (trečdaliu daugiau).

J. Kazlauskienė primena, kad pasibaigus juridinio asmens finansiniams metams finansinės atskaitomybės dokumentai turi būti pateikti per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento. 

Prievolę pateikti ataskaitas turi apie 200 tūkst. juridinių asmenų

Skaičiuojama, kad prievolę pateikti finansines ataskaitas už 2020 metus turi beveik 200 tūkst. juridinių asmenų. Pildyti ir teikti finansines ataskaitas juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo gali prisijungęs prie Registrų centro elektroninės paslaugų sistemos. Daugiau informacijos apie finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymą ir teikimą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje arba susisiekus su Registrų centro konsultantais.

Juridinių asmenų pateiktos ataskaitos didina verslo ir organizacijų skaidrumą, prisideda prie visuomenės pasitikėjimo verslo aplinka. Finansinės ataskaitos ne tik atskleidžia pagrindinę informaciją apie juridinį asmenį ir jo veiklą per pastaruosius metus, tačiau jose pateikti duomenys verslo partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims leidžia geriau įsivertinti potencialius partnerius ir priimti pagrįstus verslo sprendimus.

Priežiūrą vykdančioms institucijoms ir žiniasklaidai, o kartu ir plačiajai visuomenės daliai informacija apie juridinių asmenų veiklą ir jų finansinę padėtį padeda geriau atlikti savo darbą, didina pasitikėjimą verslo aplinka ir paties verslo skaidrumą. Be to, finansinių ataskaitų teikimas yra viena iš sąlygų įmonėms, siekiančioms gauti valstybės paramą.

Taip pat skaitykite: