Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/ ). Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p.  vytautas.palevicius@sumin.lt), Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausioji specialistė Asta Nakaitė (tel. (8 5) 239 3832, el. p. asta.nakaite@sumin.lt). AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100, Vilnius; Tel. Nr. (8 5) 269 3353, El.  p. info@ltginfra.lt, projekto tinklalapis www.rail-baltica.lt). Atsakingi asmenys: „Rail Baltica“ koordinavimo Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (mob. tel.: +370 616 38252, el. p. kristina.rackauskaite@ltginfra.lt).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt (kontaktinis asmuo V. Belickas, tel. +370 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt).

PŪV pavadinimas: Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius ir jos aptarnavimo infrastruktūros statyba ir veikla.

PAV subjektai: Elektrėnų sav. administracija, Jonavos r. sav. administracija, Kaišiadorių r. sav. administracija, Kauno r. sav. administracija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Trakų r. sav. administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Vilniaus m. sav. administracija, Vilniaus r. sav. administracija.

Atsakingoji institucija: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Pasiūlymus PAV programai galima teikti per 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, anksčiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva”, o pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai.

Su parengta PŪV PAV programa galima susipažinti: PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informuojame-apie-parengta-projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-kaunas-vilnius-ir-jos-aptarnavimo-infrastrukturos-statybos-ir-veiklos-poveikio-aplinkai-vertinimo-toliau-pav-p/; Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-kaunas-vilnius-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: atlikus PŪV PAV, AAA priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir ši planuojama ūkinė veikla gali/negali būti vykdoma.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: