Birželio 2-3 dienomis vyko Jonavos rajono savivaldybės mokyklų lyderystės iniciatyvų virtualus renginys „Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: bendradarbiavimo  ir lyderystės erdvė“. Projekto „Lyderių laikas 3“ (LL3) Jonavos rajono savivaldybės kūrybinė komanda rajono švietimo bendruomenę pakvietė į mokymus, kuriuos vedė Ramutė Teresė Bruzgelevičienė – Vytauto didžiojo universiteto Švietimo akademijos habilituota mokslų daktarė, M. Lukšienės premijos laureatė. Seminare dalyvavo įvairių Jonavos ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, mokytojai bei Jonavos LL3 kūrybinės komandos nariai.

Dvi dienas atviroje diskusijoje renginio dalyviai aptarė savivaldybės mokyklų ugdymo turinio kūrimo patirtis. Dirbdami grupelėse pedagogai dalijosi mintimis, kur esame stipriausi, kokie iššūkiai kyla kuriant ugdymo turinį mokyklos lygmeniu, kaip  atsiranda galimybės mokyklai plėtoti bendradarbiaujančią lyderystę vietos bendruomenėje.

Seminaro lektorė pasidalino savo pastebėjimais, kurie kilo išanalizavus Jonavos ugdymo įstaigų patirtis. Klausimas „Ko mokome?“ padėjo išgryninti mokėjimo mokytis kompetencijos  dėmenį „Kaip mokome?“.

Dalyviai aptarė ugdymo turinio mokyklos lygmeniu etapus, atkreipdami dėmesį į galimybes mokytojų bendradarbiaujančiai lyderystei stiprėti bei profesinio kapitalo pokyčius. Diskusijų ir mokymų metu kilęs klausimas „Kaip mokyti?“ padėjo įžvelgti mokymo(si) veiksnius, lemiančius tikėtiną poveikį mokinių pasiekimams gerinti, bei atveriamas galimybes bendradarbiavimo kultūrai stiprėti.

LL3 savivaldybės kūrybinės komandos narė, Jeronimo Ralio gimnazijos mokytoja Inga Petrikonienė

Taip pat skaitykite: