"Iškilo klausimas - ar gali Jonavos darželis „Lakštingalėlė“ reikalauti pažymų iš abiejų tėvų, kad vasarą dirbs ir negalės du mėnesius atostogauti, kad vaikas galėtų toliau lankyti darželį? Manau auklėtojos per mažai informuotos ir vykdo įsakymą reikalauti pažymų, bet negali pateikti atsakymų“, - toks jonavietės laiškas pasiekė portalo jonavoszinios.lt redakcijos pašto dėžutę.

Moteris, tęsdama laiško rašymą, papunkčiui išvardino kelis ją dominančius ir susirūpinimą keliančius klausimus, kurie perduoti tiek darželio „Lakštingalėlė“ administracijai, tiek Jonavos rajono savivaldybės šveitimo, kultūros ir sporto skyriui, kurie pateikė atsakymus.

„Atsakydami į Jūsų pateiktą sunerimusios skaitytojos laišką, informuojame, kad Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė“ prašydamas pateikti patvirtinančius dokumentus, kad vasaros laikotarpiu tėvai (globėjai) dirba ir nėra galimybės vaiku pasirūpinti namuose,  vadovaujasi Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 13B-474 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos 2022 m. vasarą“, - rašoma Jonavos rajono savivaldybės šveitimo, kultūros ir sporto skyriaus atsakyme.

Darželis „Lakštingalėlė“ detalizuoja atsakymą ir rašo, kad vadovaujantis tuo pačiu įsakymu, 2022 m. liepos 1d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d. bus organizuojamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vaikams, kai Tėvai (įtėviai, globėjai) arba vienas tėvas, jei vaiką augina vienas iš tėvų, dirba (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis), ir nėra galimybės vaiku pasirūpinti namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą, ir švietimo įstaigos direktoriui iki 2022 m. gegužės 13 d. pateikia tai patvirtinančius dokumentus;  Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; Vaikas yra iš šeimos patiriančios socialinę riziką.

Ką daryti vienišai mamai?

Jonavietė teiravosi, ką daryti vienišai mamai, kurios vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su ja ir tėvas nebendrauja su vaiku? Kodėl neužtenka vienos mamos pažymos?

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius teigia, kad užtenka mamos pažymos iš darbovietės. Darželis „Lakštingalėlė“ primena, kad tokią pažymą (tai patvirtinančius dokumentus) reiktų pristatyti švietimo įstaigos direktoriui iki 2022 m. gegužės 13 d. 

Baimė netekti socialinių garantijų

Moteris rašo ir apie baimę netekti socialinių garantijų, jei nebus kam prižiūrėti atžalos.

„Jei kuris nors tėvas stovi darbo biržoje (Užimtumo tarnyba – red.past.), tai gavus darbo pasiūlymą reikia jo atsisakyti, nes vaiko nebus kur palikti, kadangi darželis jo vasaros metu nepriima. Juk tokiu atveju būtų išbrauktas iš užimtumo tarnybos. Tai netenkama soc garantijų ir galimybės įsidarbinti“, - baiminosi jonavietė.

Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius bei darželio administracija ramina, kad gavus darbo pasiūlymą ir įsidarbinus, tėvai pateikia pažymą iš darbdavio ir vaikas priimamas lankyti vasaros laikotarpiu.

Ką turi pateikti dirbantys savarankiškai? 

Jauna mama nori žinoti, kokias pažymas turi pateikti dirbantys savarankiškai? Nes, anot moters, jie tiesioginio vadovo neturi.

Savivaldybė tikina, kad dirbantys savarankiškai pateikia individualios veiklos pažymą. Darželis antrina, kad užtenka iš vmi.lt išsiimti individualios veiklos pažymą ir ją pristatyti įstaigos direktorei.

Kada atsiras prailgintos grupės? 

Klausimų maratone moteris paskutiniuoju punktu teiraujasi, kada atsiras prailgintos grupės? „Juk tai praplėstų galimybę įsidarbinti, nes platesnis pasirinkimas darbo grafikų. Nejau čia visuose darželiuose nebėra prailgintų grupių?“, - abejojo jonavietė.

Tiek savivaldybės skyrius, tiek darželis šiuo klausimu turi liūdnų žinių.

„Šiuo metu nei vienoje Jonavos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigoje nėra budinčios grupės. Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją ir įstaigose patikslinus tokių grupių poreikį, budinčių grupių veiklos atnaujinimas planuojama  nuo rugsėjo 1 d.“, - rašo savivaldybės specialistai.

 „Vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu  Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“  prailgintos grupės neformuojame“, - tvirtina darželis.   

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: