Balandžio mėnesio rajono tarybos posėdyje bus tvirtinamas  Jonavos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas, kuris yra ilgalaikio savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo organizavimo tęsinys, kuris buvo vystomas vadovaujantis mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu. Sprendimo projekto aiškinamajame rašte nurodomi 2021-2025 metams planuojami bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos pokyčiai.

Reorganizuojamas Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras 

Vienas jų - iki 2021-08-21 reorganizuojamas  Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras  prijungiant prie Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos kaip suaugusiųjų mokymo skyrių su I-IV gimnazijos klasėmis.   Suaugusiųjų 5-8 klasių mokiniams siūloma nuo 2021-09-01 tęsti mokymąsi kitose šalies bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programas. Jaunimo klasių mokiniai nukreipiami į pagal gyvenamąją vietovę priklausančių bendrojo ugdymo mokyklų bendrąsias klases.  Jaunimo 8-9 klasių mokiniams nuo 2021-09-01 siūloma tęsti mokymąsi  pagrindinėse  mokyklose arba Jonavos politechnikos mokykloje.

Kaimo pagrindinių mokyklų pertvarkymas

Kitas pokytis - kaimo pagrindinių mokyklų pertvarkymas į progimnazijas.  Jeigu „Lietavos“ ir „Neries“ pagrindinių mokyklų  9 klasėse mokinių skaičius mažesnis nei LR Vyriausybės nutarimais nustatytas mažiausias mokinių skaičius klasėje, nuo 2022 m. klasės neformuojamos, o  po metų mokyklos pertvarkomos į progimnazijas.  

Nuo 2022 metų nebeformuojamos 9 klasės  Žeimių, Ruklos Jono Stanislausko, Bukonių, Užusalių mokyklose-daugiafunkciuose centruose  ir Kulvos Abraomo Kulviečio mokykloje, o nuo 2023 metų minėtos įstaigos pertvarkomos į progimnazijas.

Plačiau su Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2021-2025 metų priemonių planu galite susipažinti ČIA.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus ir mokyklų struktūrinių pertvarkymų gali mažėti mokytojų darbo krūviai. Dalis Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro darbuotojų gali netekti darbo.

Sprendimo projekto tikslas

Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas tarybai tvirtinti teikiamas siekiant efektyvaus mokyklų tinklo ir sąnaudų panaudojimo mažėjant mokinių skaičiui bei daryti įtaką ugdymo kokybei ir besimokančiųjų pažangai.

Mažėjantis mokinių skaičius

2016 m. savivaldybės teritorijoje veikė 20 bendrojo ugdymo mokyklų: 3 pradinės mokyklos, 2 progimnazijos, 12  pagrindinių mokyklų, 3 gimnazijos. Siekiant tenkinti skirtingus besimokančiųjų poreikius ir atsižvelgiant į įvairias švietimo programų vykdymo sąlygas, veikė įvairių paskirties grupių ‒ pradinių mokyklų, mokyklų-darželių, pagrindinių mokyklų, mokyklų- daugiafunkcių centrų, progimnazijų, gimnazijų, suaugusiųjų gimnazijų, jaunimo ‒ bendrojo ugdymo mokyklos.

Mažėjant gyventojų skaičiui savivaldybėje, mažėja besimokančiųjų skaičius. 2020 metais, lyginant su 2016 m., bendras mokinių skaičius ugdymo įstaigose sumažėjo  549 mokiniais (7,6 proc.). Jeigu yra ryški bendrojo ugdymo mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija - 570 (10,7 proc.), tai ikimokyklinio ugdymo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų) lygmens mokinių skaičius buvo stabilus ir didėjantis (1,1 proc.).

Esminiai mokyklų tinklo pertvarkos pokyčiai įvykdyti 2018-2020 metais. 2020 m. savivaldybėje veikė 15 bendrojo ugdymo mokyklų, iš jų ‒ 2 pradinės, 7 pagrindinės, 3 progimnazijos, 3 gimnazijos; Jonavos mieste  ‒  9 (60 proc.), kaimo vietovėse ‒ 6 (40 proc.)

 

 

 

Portalo jonavoszinios.lt informaciją skelbti, atgaminti, atkurti, reprodukuoti ar kitaip plagijuoti kitose visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose, be raštiško ar žodinio UAB "Jonavos žinios" sutikimo draudžiama. Visos teisės saugomos.

Taip pat skaitykite: