Kauno apylinkės teismas teikia 2020 metų darbo apžvalgą, kurioje aptariami teisme išnagrinėtų baudžiamųjų, administracinių nusižengimų ir civilinių bylų rezultatai, svarbiausi išorinės ir vidinės teismo (teisėjų) administracinės ir organizacinės veiklos kontrolės, Kauno apylinkės teismo finansinio aprūpinimo ir personalo vadybos aspektai, apžvelgiamos administravimo ir komunikavimo priemonės.


Primintina, kad Kauno apylinkės teismo veiklos teritorija – Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių ir Jonavos miestai bei rajonai. Kauno apylinkės teismas veiklą vykdo Kaišiadorių, Jonavos, Kauno ir Kėdainių rūmuose.


2020 metais šiuose rūmuose išnagrinėta 27850 civilinių bylų, 5392  baudžiamosios bylos, 3590  administracinių nusižengimų bylų bei išnagrinėti 10034 ikiteisminio tyrimo dokumentai.


Pažymėtina, jog ir toliau trumpėja nagrinėjamų bylų trukmė, sistemingai mažėja teisėjams tenkantis darbo krūvis. 2020 m. teismo priimtų sprendimų stabilumas išlieka aukštas ir beveik nepakitęs. Ir, nors nagrinėjamų bylų trukmė trumpėja, – sprendimų stabilumui ir kokybei tai įtakos neturi.


Apžvelgiant konkrečių bylų vidutinę nagrinėjimo trukmę (mėnesiais), sparčiausiai yra nagrinėjamos administracinių nusižengimų bylos, II-oje vietoje – civilinės bylos, III-oje vietoje – baudžiamosios bylos.

Nepriklausomai nuo susiklosčiusios epidemiologinės situacijos šalyje ir dėl to iškilusių sunkumų organizuojant teismo darbą, teisme per 2020 m. buvo gauta bei išnagrinėta daugiau bylų nei per 2019 m. Tai rodo, kad nepaisant visų sunkumų ir dėl to kilusių nepatogumų organizuojant teismo darbą, Kauno apylinkės teismas užtikrino pakankamai aukštą bylų nagrinėjimo spartą.

Pažymėtina, kad tai neturėjo neigiamos įtakos teisėjų priimamų sprendimų stabilumui, kuris išliko toks pat aukštas, kaip ir ankstesniais metais.

Nepaisant visų iššūkių, kurie skatino teisme darbus planuoti ir organizuoti taip, kad būtų saugu tiek teisėjams ir darbuotojams, tiek ir teisminiuose procesuose dalyvaujantiems proceso dalyviams, Kauno apylinkės teismas nuotolinio ryšio priemonėmis minėjo įvairias valstybines šventes, rengė susirinkimus, tarpinstitucinius susitikimus, inicijavo ir dalyvavo renginiuose, susijusiuose su teisiniu švietimu, bei prisidėjo prie įvairių iniciatyvų įgyvendinimo.


Kviečiame susipažinti su 2020 metų Kauno apylinkės teisme nuveiktais darbais ir didžiausiais pasiekimais!
Kauno apylinkės teismo metinę 2020 m. veiklos apžvalgą galite skaityti čia.

Kauno apylinkės teismo inf.

Taip pat skaitykite: