Š. m. gruodžio 22 dieną vyks Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu teikiamas projektas „Dėl biudžetinės įstaigos Jonavos baseino steigimo“.

Pagal sprendimo projektą, biudžetinės įstaigos „Jonavos baseino“ buveinės adresas būtų Žeimių g. 17, Jonava. Darbuotųsi 2 darbuotojai, o įstaigos išlaikymui pirmiesiems veiklos metams reikėtų 70 tūkst. eur., kurių 50 tūkst. eur. būtų skirta darbo užmokesčiui (2 etatai nuo kovo 1 d.) ir 20 tūkst. eur. turtui įsigyti (baldams, interneto svetainei, kt.) bei kitoms išlaidoms (higienos ir kitos priemonės).

Kaip rašoma sprendimo projekto aiškinamajame rašte, „nors darbo grupė siūlė, kad tokia įstaiga galėtų pradėti veikti 2021-09-01, esama statybos darbų eiga realaus įstaigos atidarymo leidžia tikėtis 2022 m. gruodžio mėn. Sklandžiai veiklos pradžiai, veiklos dokumentų parengimui, inventoriaus įsigijimui su viešųjų pirkimų procedūromis, personalo atrankai, kainodarai nustatyti, interneto svetainės sukūrimui, rinkodaros veikloms vykdyti, kitiems paruošiamiesiems darbams atlikti reikia turėti įkurtą įstaigą ir atsakingus asmenis. Tikslinga biudžetinę įstaigą steigti iki prasidedant 2022 m., kad galima būtų planuoti biudžetinei įstaigai Jonavos baseinui asignavimus 2022 m. Jonavos rajono savivaldybės biudžete.“

Biudžetinės įstaigos steigimo tikslas – sveikatinimo ir sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimas. Biudžetinė įstaiga „Jonavos baseinas“ teiktų vaikų mokymo plaukti, visuomenės sveikatinimo, kitas sporto, sveikatingumo, poilsio ir laisvalaikio praleidimo paslaugas. Įstaiga skirta viešųjų paslaugų teikimui, tačiau galės teikti ir komercines paslaugas.

Šios įstaigos steigimui dar turės pritarti Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai gruodžio 22 dienos posėdyje.

Pagrindinėje nuotraukoje - naujai statomo baseino kapsulės įkasimas 2020-10-02

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: