Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba priims į darbą Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoją.

Pareigybės aprašymas

Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pavaduotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir yra priskiriamas struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei.

Pareigybės lygis – A2. Pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.

Pareigybės paskirtis – atlikti biudžetinių įstaigų (toliau – įstaigos) buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijas, organizuoti ir kontroliuoti darbo užmokesčio grupės darbuotojų darbą, rengti įstaigų ataskaitų rinkinius pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą darbo užmokesčio srityje.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, finansų, apskaitos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus finansų arba buhalterinės apskaitos srityje.

Konkursą vykdo Valstybės tarnybos departamentas (daugiau informacijos).

Jonavos rajono savivaldybės inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: