Tarptautinę moters dieną reiškiame solidarumą su moterimis Rusijos karo siaubiamoje Ukrainoje. Visa širdimi ir kasdieniais darbais bei aukomis palaikome jas, kovojančias ir už mūsų laisvę čia, Lietuvoje. Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai gera proga prisiminti, kaip nelengvai net ir laisvoje šalyje pasiekiama lyčių lygybė ir kaip svarbu turėti nuoširdžią paramą. Šiaurės ministrų tarybos biuras buvo pirmoji organizacija aktyviai rėmusi Lietuvos judėjimą už lyčių lygybę. Ir nors po trisdešimties metų galime kalbėti ir apie kitus prioritetus, lyčių lygybės svarba išlieka nepakitusi. Apie tai kalbamasi su ponia Helen Nilsson, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktore.  

Šis biuras, atidarytas 1991 m., buvo pirmoji organizacija, rėmusi  judėjimą už lyčių lygybę. Tuo metu mūsų visuomenėje nebuvo supratimo apie lyčių lygybės poreikį. Kokius pokyčius matote šiandien? 

Dabar visi suprantame, kad lyčių lygybė yra svarbi ekonominės ir socialinės gerovės sąlyga. Šiandien Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ataskaita rodo, kad Šiaurės šalys kaip tik todėl ir yra padariusios didžiulę pažangą, nes visuomenėje yra įtvirtinta lyčių lygybė. Man atrodo, kad situacija ir Lietuvoje dabar yra žymiai geresnė, o mums svarbios vertybės daugeliu aspektų sutampa su tomis, kurias deklaruoja ministrų postus užimančios moterys ir vyrai. Naudojame tokią pačią retoriką ir norime tokių pačių rezultatų mums visiems. 

Tačiau lyčių lygybė vis dar svarbi Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje veikloje? 

Turime viziją, kad iki 2030-tų metų Šiaurės šalių regionas turėtų būti tvariausias ir labiausiai socialiai įtraukus regionas pasaulyje. Ir mes kviečiame Lietuvą būti to dalimi. Nesvarbu, kokį projektą vykdo biuras, susijusį su energetika, socialiniu verslu ar transportu, jame atsižvelgiame į tris svarbias dedamąsias dalis – tvarų vystymąsi, lyčių lygybę ir vaikus bei jaunimą. 

Šiuo metu ypatingas dėmesys kreipiamas jaunimo tikslinei grupei. Kokius nevyriausybinių organizacijų projektus remiate? 

Šiaurės ministrų tarybos biuras turi dvi nevyriausybinių organizacijų (NVO) rėmimo schemas, pagal kurias gali kreiptis Lietuvos NVO. Pagrindinė tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas. Jie gali patys kreiptis arba būti pagrindiniai naudos gavėjai. Be to, šiuo metu kuriama ir Jaunųjų patarėjų taryba. Praėjusiais metais daug dėmesio sulaukė „žalieji projektai“, siejami su klimato ir tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimu. Šie projektai tebėra tęsiami.  

Socialinėje srityje organizuojama tęstinė vaikų konferencija apie įtraukią visuomenę iš vaikų perspektyvos. Biuras taip pat organizavo vaikų hakatonus, susijusius su tvariais ateities miestais. Svarbu pažymėti, kad mūsų remiamų projektų partneriai turi būti ir iš Lietuvos, ir iš Šiaurės šalių.  

Aš tikiu, kad dirbant su jaunimu ir vaikais, galima keisti visą visuomenę. Turime ambiciją būti tvariausia ir labiausiai socialiai įtraukia visuomene ir geriausia vieta vaikams ir jaunimui. Būtent toks yra mūsų tikslas.  

 

2022 balandžio 26 d. bus įteikti Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai, kuriuos  organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su  Lietuvos negalios organizacijų forumu, nacionaline LGBT teisių organizacija „LGL“ ir Moterų informacijos centru.  Generalinis rėmėjas „Swedbank“. Pagrindiniai rėmėjai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Britų taryba, UAB „Rimi Lietuva“, AB „Telia Lietuva“, UAB „Integre Trans“, Norvegijos Karalystės ambasada, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondas, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. 
 
Parengė: Moterų informacijos centras 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: