Lietuvos kariuomenė supranta šiuolaikinius gynybos iššūkius ir įgauna modernizacijos pagreitį. Krašto apsaugos sistemoje skiriamas didelis dėmesys technologijų vystymui ir gynybos inovacijoms, stiprinant atsparumą grėsmėms ir atliepiant Lietuvos gynybos poreikius. Tai yra daroma keliais lygmenimis. Ministerija yra parengusi ilgalaikę Lietuvos kariuomenės sistemų vystymo strategiją ir sistemingai siekia ją įgyvendinti.

 

„Mūsų kariuomenė stiprėja: perkame ir integruojame iki šiol neturėtą ginkluotę ir techniką, ryškus ir karinės infrastruktūros plėtros proveržis. Turime sistemingą požiūrį į mūsų pajėgumų vystymą, nuosekliai skiriame dėmesį ir gynybos inovacijoms“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

 

Pasak ministro, nacionalinis bendradarbiavimas vyksta keliomis kryptimis: „Nuo finansavimo gynybos technologijų plėtros projektams, mokslo tiriamiesiems darbams iki gynybos pramonės produktų išsibandymo, prototipų sukūrimo, o galiausiai – sklandesnio bendradarbiavimo su Lietuvos gynybos pramone“.

 

„Lietuvos kariuomenė yra suinteresuota išbandyti naujus gynybos pramonės produktus, Karybos institutas sudaro sąlygas technologijų vystytojams nemokamai testuoti savo gaminius, kariuomenės atstovai taip pat teikia savo ekspertizę“, – pabrėžia ministras.

 

„Tikimės, kad gaudamos kariuomenės ekspertinį vertinimą ir patarimą, įmonės galės kurti labiausiai gynybos poreikius atitinkančius produktus. Pagrindinis testavimo tikslas – patikrinti ir išsiaiškinti produkto operacines, technines, taktines charakteristikas, kokybę, techninį lygį, suderinamumą su kitomis krašto apsaugos sistemos naudojamomis sistemomis, patikimumą eksploatuoti ar kitus svarbius parametrus“, – teigia A. Anušauskas.

 

Iki prototipo sukūrimo paramą išvystyti didelį potencialą turinčias idėjas teikia Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vadovybės Karybos institutas, o prototipą jau sukūrus, įmonės gali bendradarbiauti su Gynybos resursų agentūra, dėl konkrečių galimybių sukurtą Lietuvos gynybos poreikius atliepiančią technologiją integruoti į Lietuvos kariuomenę.

 

Nuo 2015 metų taip pat veikia nacionalinė Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje programa, vertinanti paraiškas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros gynybos srityje projektų finansavimui. Per pastaruosius trejus metus šiai programai skirta 1,5 mln. eurų ir įgyvendinti tokie projektai: skraidančio šaudmens sukūrimas, lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema, radarų elektromagnetinio parašo nuskaitymo ir analizės sistema, autonominių žemės ir oro sistemų vystymas.

 

Siekiant gynybos srityje veikiantiems ūkio subjektams sudaryti palankesnes sąlygas steigti ir plėtoti savo veiklą, gerinti sąlygas verslui karinės įrangos gamybos srityje, įtraukti Lietuvos gynybos pramonės subjektus į svarbiausių karinės įrangos įsigijimo sutarčių vykdymą bei sudaryti palankias finansavimo priemones inotvatyvių gynybos produktų kūrimui, Krašto apsaugos ministerija yra parengusi bei Vyriausybei pateikusi Gynybos ir saugumo pramonės įstatymo projektą.

KAM info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: