Šiandien Lietuvos kariuomenės gynybos štabe vyksiančiame LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narių vizite krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas ir Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys pristatys Lietuvos kariuomenės modernizacijos planus.  

Ministras pabrėžia, kad Lietuvos kariuomenės stiprinimas – vienas pagrindinių praėjusių metų prioritetų, išliksiantis ir šiais metais.

Pasak ministro, pakitus saugumo situacijai ir gavus papildomą finansavimą, padidintos modernizacijos apimtys ir tempas. Tai leido praėjusiais metais užbaigti per 20 svarbių ginkluotės ir technikos įsigijimo projektų ir paankstinti naujų prioritetinių projektų įgyvendinimą, kurie bus tęsiami ir šiais metais, kaip ir karinės infrastruktūros vystymo projektai.

Ministras pažymėjo, kad kariuomenės personalas – dar viena sritis, kuriai skiriamas ypatingas dėmesys.  Esminis tikslas – ne tik pritraukti kuo daugiau naujo personalo, bet ir jį išlaikyti tarnyboje. Tam plėtojamas motyvacinis paketas: padidinti tarnybiniai atlyginimai, priedai už ypatingą pareigų specifiką, kompensacijos dalyvaujantiems tarptautinėse operacijose, pradėtos mokėti priemokos trūkstamų profesijų kariams ir kt.

Lygiagrečiai Lietuvos kariuomenės stiprinimui būtina didinti Lietuvos teritorinės gynybos pajėgumus, didinant Krašto apsaugos savanorių pajėgų karių skaičių, užtikrinant tinkamą jų aprūpinimą ginkluote, atsargomis ir rengimą, gerinant tarnybos sąlygas bei motyvaciją, efektyviai panaudojant parengtąjį rezervą.

Bus pristatytas visuotinei gynybai itin svarbus veiksnys – aktyvaus kariuomenės personalo rezervo didinimas. Siekiama, kad rezervas būtų pakankamas karo meto Lietuvos kariuomenės struktūrai užpildyti, tinkamai parengtas ir aprūpintas.

 „Rusijos hibridiniai veiksmai Vakarų valstybių atžvilgiu išryškino, kad dar tikrai yra kur dirbti stiprinant įvairių civilinių sistemų atsparumą. Kita vertus, dar kartą įsitikinome, kad tautos valia priešintis yra bazinis valstybės išlikimo šaltinis“, – sako A. Anušauskas.

Ministras taip pat akcentavo, kad piliečių rengimas ginkluotam ir neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui (rezistencijai) turėtų užtikrinti, kad yra pasirengta atsakyti į įvairaus pobūdžio grėsmes ir veikti pagal visus galimus gynybos scenarijus.

Asociatyvi archyvo nuotr.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: