Gegužės 25 d. krašto apsaugos viceministras Vilius Semeška su Lietuvos kariuomenės vadu Valdemaru Rupšiu lankėsi Mechanizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“, kur susitiko su NATO Priešakinių pajėgų kovinėje grupėje tarnaujančiais sąjungininkų kariais ir susipažino su tarptautinių pratybų „Geležinis vilkas 2021 I“ eiga. Gegužės 19-31 dienomis Lietuvos kariuomenės kartu su sąjungininkais vykdomas tarptautines pratybas viceministras pavadino atgrasymą stiprinančiu veiksniu.

 

„NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė yra NATO solidarumo ir ryžto ginti sąjungininkus atspindys. Aljanso pajėgos Lietuvoje prisideda prie taikos užtikrinimo ir užkerta kelią bet kokiai galimai agresijai – jos stiprina atgrasymą, pagrįstą kariniais pajėgumais ir pasirengimu, kurį garantuoja nuolatinės pratybos“, – sakė viceministras V. Semeška.

 

Pratybų „Geležinis vilkas 2021 I“ tikslas – ne tik palaikyti Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ bei jai priklausančių batalionų kovinę parengtį, bet ir įvertinti brigados vienetų gebėjimą vykdyti užduotis sąveikaujant su Jonavos rajone, Rukloje, dislokuoto NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės kariais ir brigados vadovybe.

 

Šių pratybų metu pagrindinė vertinamoji auditorija yra NATO Priešakinių pajėgų kovinė grupė, Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų batalionas, Logistikos batalionas bei Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ žvalgybos kuopa.

 

Pratybų „Geležinis vilkas 2021 I“ dalyviai vertinamųjų mokymų metu rodo savo pasirengimą vykdyti karines operacijas, dalinasi geriausia patirtimi tarptautinėje aplinkoje, vykdo logistines operacijas bei dar labiau tobulina sąveiką tarp NATO partnerių.

 

„Šios pratybos leis įvertinti ir mūsų turimos karinės technikos bei infrastruktūros parengtį. Aktyviai siekiame, kad sąlygos mūsų sąjungininkams dislokuotis ir treniruotis Lietuvoje būtų nepriekaištingos. Tai turi ypatingą svarbą didinant Lietuvos ir sąjungininkų pajėgų sąveiką bei siekiant bendromis pastangomis užtikrinti taiką ir stabilumą šalyje“, – sako V. Semeška.

 

Lietuvoje nuo 2017 m. vasario dislokuotai NATO Priešakinių pajėgų bataliono kovinei grupei, kuriai vadovauja Vokietija, nuo dislokavimo pradžios kartu su Lietuvos kariais rotuodamiesi jau yra treniravęsi per 12 tūkst. karių.

 

Vertinamosios lauko taktikos pratybos „Geležinis vilkas 2021 I“ yra ne tik Rukloje šiuo metu dislokuoto NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės pajėgumo bei bendradarbiavimo su Lietuvos kariais vertinimas, bet ir 9-osios rotacijos pabaigos etapas. Po pratybų NATO kariai ruošis išvykti iš Lietuvos, o juos pakeis būsimoji, jau 10-oji, rotacija.

KAM inf.

Taip pat skaitykite: