Pareiškėjai Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato tyrėjų surašytais administracinio nusižengimo protokolais ir Kauno apylinkės teismo nutarimais buvo pripažinti kaltais padarius administracinį nusižengimą, nurodytą Administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, dėl to, kad karantino, paskelbto Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu, laikotarpiu artimai kontaktavo su kitos šeimos ir ne vieno namų ūkio asmenimis, taip sukėlė pavojų išplisti COVID-19 ligai ir nesilaikė Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunkčio reikalavimų. Kauno apylinkės teismo nutarimais pareiškėjams paskirtos administracinės nuobaudos – įspėjimai. Kauno apygardos teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas žemesnių instancijų teismų nutartis paliko nepakeistas.

Pareiškėjų ginčijamame Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunktyje (2021 m. gegužės 19 d. redakcija) buvo nustatyta, kas karantino režimo galiojimo metu draudžiami daugiau nei dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių arba daugiau nei 5 asmenų artimi kontaktai uždarose erdvėse.

Pareiškėjai teigia, kad Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunktis (2021 m. gegužės 19 d. redakcija)  prieštarauja Konstitucijos 32 straipsnyje įtvirtintai teisei laisvai kilnotis, kuri negali būti varžoma kitaip, kaip tik įstatymu, ir tik jeigu tai būtina valstybės saugumui, žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą.

Pareiškėjų nuomone, judėjimo teisės ribojimai galimi tik įstatymu, kurio normos aiškiai suformuluotos ir kuris, atsižvelgiant į atitinkamos teisės ar laisvės paskirtį, prasmę ir Konstitucijoje nustatytas jos ribojimo galimybes bei sąlygas, apibrėžia teisių (ar laisvių) įgyvendinimo ribas. Pareiškėjai taip pat pažymi, kad Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 2.1.8.1 papunktyje (2021 m. gegužės 19 d. redakcija) įtvirtintas asmens judėjimo laisvės ribojimas karantino laikotarpiu buvo nustatytas ne įstatymu, bet Vyriausybės nutarimu. Taip, pareiškėjų nuomone, buvo neteisėtai suvaržyta jų konstitucinė teisė judėti.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad prašymai iš esmės atitinka Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymui Konstitucijoje ir  Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytus reikalavimus, ir priėmė juos nagrinėti.

Sprendimų tekstus galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr.
https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2752/content;
https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2751/content;
https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2750/content.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: