Per 2023 m. neteisėtai į Rūdninkų karinį poligoną pateko ir buvo nubausti 45 asmenys. Daugiau nei pusė iš 45 protokolų buvo surašyti per pastaruosius porą mėnesių, nors iki vasaros pradžios pilnai pabaigti Rūdninkų karinio poligono teritorijos žymėjimo darbai – 100 km perimetro panaudota per 1000 vnt. įvairaus tipo žymėjimo stulpų, kelio užkardų bei informacinių stendų.

Atsižvelgiant į tai norime priminti, kad lankymasis Lietuvos kariuomenės kariniuose poligonuose ir karinio mokymo, taip pat pavojingose teritorijose yra apibrėžtas Krašto apsaugo ministro įsakymu patvirtintomis taisyklėmis. Šiose taisyklėse, kurias galite rasti internete arba pakabintas visose poligono informaciniuose stenduose, kuriuose taip pat pateikiama informacija apie vykstančias kovinio šaudymo pratybas, nurodoma, kad asmenys gali nevaržomai lankytis poligonų teritorijose, išskyrus pavojingas teritorijas. Remiantis šiomis taisyklėmis karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijose draudžiama įkurti stovyklavietes, kurti laužus tam neskirtose vietose, važinėti ne keliais ar takais, kasinėti, liesti į sprogmenis panašius daiktus. Pavojingose teritorijose, kuriose lankytis leidžiama tik tuo metu, kai nevykdomos kovinio šaudymo pratybos, taip pat draudžiama judėti keliu ar taku tolyn, jei uždaryti pavojingą teritoriją žymintys užkardai, arba apeiti/apvažiuoti uždarytas užkardas ar jei girdimas karinėms pratyboms būdingas triukšmas (šūviai, karinių transporto priemonių ūžesys ir pan.).

Primename, kad radus į sprogmenis panašių daiktų, jokiu būdu negalima jų liesti ir nedelsiant privaloma apie tai pranešti paskambinus telefonu 112, informacinių ženklų stenduose nurodytais telefonų numeriais arba informuokite kariuomenės atstovą, nuvykus į artimiausią karinio vieneto dislokacijos vietą.

Lankymosi kariniuose poligonuose ir karinio mokymo, taip pat pavojingose teritorijose taisyklių pažeidimas yra vertinamas pagal LR administracinių nusižengimų kodekso XXVI skyriaus 556 str. ir 557 str. ir skiriama piniginė bauda. Šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų gaminimas, įgijimas, laikymas, nešiojimas, gabenimas, siuntimas, panaudojimas ir realizavimas be leidimo yra baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 str.

Nuotraukoje – LK poligonų žymėjimo ženklai

LK info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: