Informuojama, kad šiemet, nuo kovo mėnesio Lietuvos muitinė verslui pradės teikti  dvi  naujas elektronines paslaugas: „Sąjungos prekių statusą patvirtinančių dokumentų išdavimas“ ir „Išmaniosios muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos e-paslaugos“:

•         nuo kovo 1 d. duomenys prekių muitinio statuso tvirtinimui turės būti teikiami per Europos Komisijos sukurtą Prekių muitinio statuso sistemą (PoUS),

•         nuo kovo 11 d. importo deklaracijų duomenys bei su šių duomenų apdorojimu susijusios muitinės elektroninės paslaugos bus teikiamos per išmaniąją Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą (iMDAS).

Asmenys, ketinantys naudotis šiomis muitinės elektroninėmis paslaugomis, autentifikuojami Bendro naudotojų valdymo portalo (BAP) priemonėmis, todėl jie BAP priemonėmis turi būti užsiregistravę muitinės elektroninių paslaugų gavėjais (Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“).

Verslo atstovų, numatančių teikti duomenis iMDAS ir (arba) PoUS, prašome Bendro naudotojų valdymo portale (BAP) registruoti arba atnaujinti paslaugų gavėjo paskyrą.

Registruotiems paslaugų gavėjams ir jų administratoriams teisė gauti šias muitinės elektronines paslaugas bus suteiktos automatiškai.

Paslaugų gavėjų administratoriai, BAP priemonėmis (https://bap.lrmuitine.lt) prisijungę prie paslaugų gavėjo paskyros, nuo š. m. kovo 1 d. galės atlikti muitinės elektroninių paslaugų „Sąjungos prekių statusą patvirtinančių dokumentų išdavimas“ ir „Išmaniosios muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos e-paslaugos“ teisių priskyrimą ir kitiems paslaugų gavėjo atstovams. To pakaks, kad duomenis prekių muitinio statuso tvirtinimui ir importo formalumams atlikti būtų galima pateikti savo paslaugų gavėjo vardu.

Jeigu paslaugų gavėjas nedeklaruos prekių ar neteiks prašymo išduoti prekių statusą patvirtinančio dokumento pats, o tai už jį atliks atstovas muitinėje (muitinės tarpininkas), paslaugų gavėjo administratorius turi BAP priemonėmis inicijuoti delegavimo (atstovavimo) sutartį su muitinės tarpininku, kuris taip pat BAP priemonėmis turi būti užsiregistravęs paslaugų gavėju.

Detaliau galite susipažinti BAP naudotojo vadove: https://bap.lrmuitine.lt/bap-cas-app/pdf/Naudotojo_vadovas.pdf

Šiais veiksmais muitinė įgyvendina Darbo programą, susijusią su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (2023 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/2879). 

LR Muitinės inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: