Švietimas: švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta Gyvenimo įgūdžių bendroji programa neriboja tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo religinius ir dorovinius įsitikinimus.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2024 m. gegužės 29 d. sprendimu patvirtino, kad švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 patvirtinta Gyvenimo įgūdžių bendroji programa (Programa) neprieštarauja Konstitucijos 26 straipsnio 5 dalyje įtvirtintai nuostatai, kad tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.

Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad Programa patvirtinta ne kaip dorovinio ugdymo, o kaip fizinio ir sveikatos ugdymo dalykas. Gyvenimo įgūdžių dalyko tikslas – sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui nuosekliai ugdytis gyvenimui svarbius įgūdžius: socialinius ir emocinius įgūdžius ir gebėjimus, sveikos gyvensenos nuostatas, mokytis saugoti savo ir kitų sveikatą ir gyvybę, pasiruošti kurti asmeninius ir profesinius santykius, pasirinkti profesinį kelią bei tapti jautriems ir atliepiantiems kitų asmenų, bendruomenės, visuomenės gerovės poreikius. Pareiškėjai konkrečiai neįvardijo, kaip Programos nuostatos riboja konstitucinę tėvų teisę auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, o išplėstinė teisėjų kolegija taip pat nematė jokio objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad Programa minėtą tėvų teisę kaip nors ribotų.

LVAT vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2024 m. kovo 14 d. išvadoje dėl Stambulo konvencijos nuostatų suderinamumo su Konstitucija pateiktais išaiškinimais, kad mokymas valstybinėse švietimo ir mokymo įstaigose yra sudėtinė ugdymo proceso, kuriam didelę reikšmę turi ir šeimos įtaka, visuomenės ir šeimos vertybės, dalis, taigi mokymas valstybinėse švietimo ir mokymo įstaigose pagal patvirtintas programas nepakeičia tėvų auklėjimo pagal savo įsitikinimus namuose.

Išplėstinė teisėjų kolegija vertino, jog vien tai, kad pagal Programą švietimo ir mokymo įstaigose besimokantiesiems būtų pateikiama jos turinį sudaranti informacija, su kuria būtų supažindinami visi mokymo įstaigas lankantys asmenys, nereiškia, kad tėvai neturi teisės pagal savo įsitikinimus vaikų ugdyti namuose. Kitaip tariant, nei pareiškėjų nurodoma aplinkybė dėl Programos privalomumo, nei pareiškėjų akcentuojami Programos turinio aspektai, savaime niekaip nepaneigė ir neapribojo aptartoje Konstitucijos nuostatoje įtvirtintų tėvų teisių.

LVAT inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: