Balandžio 14 d. lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė kartu su komanda visuomenei pristatė 2022-aisiais nuveiktus darbus. Praėjusiais metais žmonės dažniausiai kreipėsi dėl galimos lyčių nelygybės ir diskriminacijos dėl negalios, daugiausia diskriminacijos atvejų nustatyta vartotojų teisių apsaugos srityje.

Daugiausia diskriminacijos – dėl lyties

2022 metais į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą gyventojai (-os) kreipėsi 1 686 kartus (iš viso pateikti 207 skundai ir 1 479 paklausimai). Daugiausiai kreipimųsi teikta dėl situacijų, susijusių su vartotojų teisių apsauga (24 proc. visų kreipimųsi), darbo santykiais (23 proc.), valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis (21 proc.).

Pagal asmens tapatybės požymius, dėl kurių asmenys galėjo susidurti su diskriminacija, labiausiai išsiskyrė lytis (22 proc. visų kreipimųsi), negalia (21 proc.) bei amžius (7 proc.) Kartu sumuojant paklausimus ir skundus dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais, jų skaičius siekia 10 proc.

Moterys į Tarnybą kreipėsi dažniau nei vyrai. Jos sudarė 38 proc. visų pareiškėjų, vyrai – 31 proc. Organizacijos, darbdaviai (-ės), valstybinės institucijos ir kiti juridiniai asmenys taip pat gana aktyviai konsultavosi įvairiais lygių galimybių užtikrinimo klausimais.

Per metus iš viso nustatyta 40 pažeidimų. Daugiausia jų nustatyta vartotojų teisių apsaugos srityje (28). Žvelgiant iš asmens tapatybės požymių perspektyvos, daugiausia nustatyta diskriminacijos dėl lyties atvejų (19). Diskriminacija dėl negalios nustatyta 12 kartų, dėl amžiaus – 7. Ryškiausi 2022 metais nustatyti lygių galimybių pažeidimai – seksualinis priekabiavimas Nacionaliniame transplantacijos biure, diskriminacija dėl tautybės, kalbos, kilmės ir pilietybės įmonėje „Telia Lietuva“, atskleista teisinė spraga daugiabučių liftų reglamentavime.

Kelti aktualiausi žmogaus teisių klausimai

Apibendrindama metus, B. Sabatauskaitė pabrėžia, kad Tarnyba ne tik tyrė skundus ir konsultavo gyventojus (-as), bet ir aktyviai dalyvavo teisėkūros procesuose. „Teikėme išvadas dėl teisės aktų pakeitimų, gerinančių asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo galimybes, sąlygų sudarymą dirbti asmenims su negalia, apsaugą nuo priekabiavimo, raginome priimti orų partnerystės įstatymą, stiprinti asmenų, nukentėjusių nuo diskriminacijos, seksualinio smurto, apsaugą, skatinome daugiau dėmesio skirti smurto dėl lyties prevencijai“, – sako ji.

2022-aisiais Lietuvos savivaldybėms surengta 40 mokymų apie tai, kodėl teikiant paslaugas svarbu atsižvelgti į lyties aspektą, kaip, rengiant ir įgyvendinant strateginius dokumentus, tinkamai atsižvelgti į skirtingos lyties gyventojų poreikius.

Smurto dėl lyties prevencija – kita sistemiškai vykdoma Tarnybos veikla. 2022 metais kartu su partneriais (-ėmis) pradėtas dviejų metų projektas „Matomos: dėmesys smurtui prieš moteris su negalia“. Jo metu siekiama didinti smurto prieš moteris su negalia atpažįstamumą šalyje, tobulinti koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmą Lietuvos savivaldybėse.

Jau kelerius metus Tarnyba darbovietėms siūlo įsivertinti Lygių galimybių liniuote. Šis įrankis skirtas pamatuoti, kaip organizacijoje užtikrinamos lygios galimybės. 2022 metais juo pasinaudojo 15 darboviečių.

Išskirtinį dėmesį pernai Tarnybą skyrė asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo temai. Organizacijoms vesti mokymai, parengta ir išdalyta metodinė medžiaga apie balanso užtikrinimą, lygių galimybių integravimą, saugią ir pagarbią darbo aplinką. Kartu su partneriais surengta konferencija „Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas: naudinga darbuotojui, vertinga darbdaviui“. Sukurta ir pristatyta asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo formulė, leidžianti įsivertinti, kaip sekasi subalansuoti asmeninius ir profesinius interesus.

Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą sukėlė nemažai žmogaus teisių iššūkių. Siekdama atsakyti į gyventojų ir institucijų klausimus, Tarnybos komanda savo interneto svetainėje sukūrė atskirą rubriką „Karas ir diskriminacija“. Ši informacija aktyviai viešinta Lietuvos visuomenei.

2022 metais Tarnyba socialine kampanija siekė sumažinti visuomenės priešiškumą prieglobsčio prašytojams ir migrantams, romams, musulmonams bei rusakalbiams Lietuvos gyventojams. Taip pat pabaigta nepriklausoma apžvalga „Baltarusijos ir Lietuvos sieną kirtusių asmenų lygių galimybių užtikrinimas sulaikymo vietose“. Dokumente pateikiamos išvados dėl sulaikymo vietose kilusių iššūkių lygių galimybių užtikrinimo aspektu.

Visą lygių galimybių kontrolierės metinės veiklos ataskaitą galite rasti Tarnybos internetinėje svetainėje „Lygybe.lt“.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: