Mokykla – tai vieta, kurioje mokiniai ne tik įgyja žinių ir ugdosi kompetencijas, bet mokosi bendrauti, dalintis emocijomis ir išgyvenimais, kuria santykius ne tik su savo bendraamžiais, bet ir su vyresniais mokiniais, mokytojais, mokyklos darbuotojais. Mokykloje susiformavusios patirtys nulemia vaiko ateities pasirinkimus, formuoja elgesio įpročius, charakterio savybes. Mokykla tampa erdve, kurioje tenka išmokti būti savimi, priimti nustatytas taisykles, neretai spręsti įvairius konfliktus ir išmokti suvaldyti kylančias įtampas.  

Šiais mokslo metais Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje tarp mokinių kylančius ginčus ir konfliktus konstruktyviai spręsti padeda mokyklinė mediacija. Mediacija – tai galimybė bendrauti kitaip, išgirsti kito nuomonę, išsakyti savo jausmus, problemas, gauti atsakymus į kylančius klausimus, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Džiaugiamės, kad šis metodas pradėtas taikyti mūsų mokykloje, nes Lietuvos mokyklose tai dar naujovė ir tik pavienės įstaigos turi sertifikuotus specialistus. Mokyklos psichologė Snieguolė Cėgienė, Mykolo Romerio universitete baigė  mediacijos mokymus ir įgijusi mediatorės specializaciją, sėkmingai taiko mediacijos būdus ne tik kalbėdamasi su mokiniais, bet ir bendraudama su mokinių tėvais, mokytojais, klasių vadovais.

Mokyklos psichologė Snieguolė Cėgienė

Pasak psichologės mokiniams labai svarbu kalbėtis apie tai, kas neramina, dėl ko kyla pyktis, kaip suvaldyti emocijas, atsiprašyti, kaip išmokti pasakyti gerą žodį, parodyti, kad šalia esantis tau yra svarbus, o mediacija tam suteikia puikias galimybes. Mediacijos mokymų metu įgytos žinios padeda nešališkai išanalizuoti kylančias problemas, tarpininkauti pokalbio dalyviams, kad jie patys rastų tinkamiausius konflikto sprendimo būdus. 

Pažinti save, ugdyti empatiją, mokytis tinkamai išreikšti savo emocijas psichologė Snieguolė mokinius moko ne tik individualių ar grupinių susitikimų metu, bet ir ne vienerius metus Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje veikiančioje Savęs pažinimo grupėje, kurioje saugiai ir jaukiai jaučiasi visi mokiniai: turintys įvairių patirčių ir išgyvenimų, įvairių mokymosi poreikių, mokiniai, atvykę iš Ukrainos ir visi, kurie nori pasikalbėti, pabūti kartu gurkšnojant mėtų arbatą. O psichologės suburti mokiniai savanoriai („Neries“ savanoriai) talkina daugelyje mokyklos švenčių ir renginių, lankosi mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje, atstovauja mokyklai konferencijose, dalinasi savo patirtimi su kitų mokyklų mokiniais. 

Džiugu, kad Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje dirbantys savo srities profesionalai, savo darbui atsidavę ir mokyklai įsipareigoję žmonės padeda kurti ir puoselėti įtraukiojo ugdymo nuostatomis paremtą mokyklos kultūrą, ugdyti vertybes ir siekti, kad kiekvienas mokinys išsiugdytų gebėjimą būti atsakingu, empatišku, gebančiu prisiimti atsakomybę ir būti atsakingu už savo ateitį. 

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos direktorė G.Gečienė 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: