Krašto apsaugos ministerija (KAM) kviečia nevyriausybines organizacijas savo veikla prisidėti prie krašto apsaugos stiprinimo ir teikti paraiškas savo veiklos programų finansavimui gauti. 2023-ias metais ministerija nustatė keturias prioritetines projektų temas.

Pirmoji tema – visuomenės įgalinimo pilietiniam pasipriešinimui, atsparumo hibridinėms grėsmėms ir ateities iššūkiams stiprinimas. Antroji – istorinės atminties puoselėjimas ir įamžinimas, valstybiniai ir Lietuvos kariuomenės įvykiai, asmenybės, sukaktys ir jų paminėjimas 2023-iais metais. Trečioji – tarnybos metu sužeistų karių reintegracija, paramos mirusių karių šeimoms ir bendruomeniškumo skatinimas. Ketvirtoji – Lietuvos diasporos įsitraukimo į pasirengimą valstybės gynimui ir pilietiniam pasipriešinimui stiprinimas.

„Nevyriausybinės organizacijos yra mūsų ramstis, kai kalbame apie krašto apsaugos sistemos vertybių puoselėjimą – tai ir istorinės atminties įamžinimas, ir pilietiškumo skatinimas, ir papildomas dėmesys karių šeimoms. Matydami kiek prasmingų projektų paraiškų visos Lietuvos mastu kasmet gauname – šiais metais padidinome projektams skirtą finansavimo sumą iki 400 tūkstančių eurų. Kviečiame nevyriausybines organizacijas bendradarbiauti, prisidedant prie valstybės saugumui aktualių darbų“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Nevyriausybinių organizacijų paraiškos dėl projektų finansavimo priimamos iki 2023 m. sausio 25 dienos. Komisija vertins paraiškas ir geriausioms skirs dalinį finansavimą. Praėjusių metų konkurse buvo finansuoti dvidešimt aštuoni projektai, susiję su istorinės atminties puoselėjimu ir įamžinimu, sužeistų karių reintegracija, pilietinio pasipriešinimo ir atsparumo šiuolaikinėms grėsmėms stiprinimu. Buvo suorganizuota „Sužeistų karių savaitė“ traumas patyrusiems Lietuvos ir Ukrainos kariams suburti, jų fizinei ir psichologinei sveikatai gerinti. Finansuoti su istorine atmintimi susiję projektai: įkurtas skverelis Merkinėje, skirtas partizanų vadui Adolfui Ramanauskui – Vanagui atminti, prisidėta prie partizano Juozo-Jakavonio Tigro bunkerio atstatymo. Paremtos ir penkios vaikų bei jaunimo vasaros stovyklos. Visi finansuoti projektai sulaukė puikių įsitraukusių auditorijų atsiliepimų.

Daugiau informacijos apie paraiškų pateikimo reikalavimus ir finansavimo tvarką: https://kam.lt/veiklos-programu-finansavimas/

KAM inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: