Ar žinojote, kad NVSC užkrečiamųjų ligų specialistai nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų paplitimą ir pokyčius – renka, analizuoja ir apibendrina duomenis apie užkrečiamąsias ligas? Tiria užkrečiamųjų ligų atvejus ir protrūkius, padeda užkirsti jiems kelią?

Vienas iš NVSC veiklos uždavinių yra mažinti užkrečiamųjų ligų naštą visuomenės sveikatai, valdyti užkrečiamųjų ligų epideminį procesą, vykdant jų epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką, apriboti užkrečiamųjų ligų įvežimo riziką ir užkirsti kelią jų išplitimui, skubiai reaguoti į užkrečiamųjų  ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai.

NVSC užkrečiamųjų ligų specialistai, teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka ligonių, sergančių užkrečiamosiomis ligomis, apklausą, aiškinasi užkrečiamosios ligos atsiradimo ir susirgimo priežastis bei rekomenduoja profilaktines priemones ligoniui ir jo šeimos nariams. Užtikrina asmens duomenų konfidencialumą.

Pažymėtina, kad užkrečiamosios ligos židinio diagnostika atliekama visada, kai ligonis atsiduria ligoninėje, jei įtariama, kad kilo ar galėjo kilti užkrečiamosios ligos protrūkis, ar mirties nuo užkrečiamosios ligos atveju.

Užkrečiamosios ligos protrūkio epidemiologinė diagnostika atliekama bendradarbiaujant su kitomis institucijomis.

Platesnę informaciją apie užkrečiamųjų ligų valdymą galite rasti NVSC interneto svetainėje.

NVSC info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: