Valstybės tarnybos portale paskelbtas konkursas naujojo Jonavos baseino direktoriaus pareigoms eiti. Kokie reikalavimai keliami?

Pagal skelbimą, darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų vadovaujamojo darbo stažą;
3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, biudžetinių įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykius.
3.4. išmanyti strateginio planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant metinius veiklos planus ir programas;
3.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą;
3.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
3.8. išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

Įstaigos vadovui siūlomas darbo užmokestis -  nuo  1538,5 iki 2479,7 eur.

Visą pareigybės aprašymą galite rasti čia.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: