Siekiant skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-246 buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas. Priemonės įgyvendinimui 2021 m. Jonavos rajono savivaldybei skirta – 29056 eurai.

Priemonės įgyvendinimą organizuoja Jonavos rajono savivaldybės administracija, paskelbdama projektų atrankos konkursą. Gautų paraiškų vertinimui, 2021 m. gegužės 27 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.13B-822 „Dėl paraiškų vertinimo komisijos sudėties tvirtinimo“, sudaryta Vertinimo komisija iš 3 seniūnaičių, 2 bendruomeninių organizacijų atstovų ir 1 savivaldybės administracijos atstovo. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ buvo gauta 13 paraiškų iš visų Jonavos rajono seniūnijų.  

Vertinimo komisijos sprendimu buvo atrinktos labiausiai viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus atitinkančių projektų paraiškos ir 2021 m. liepos 13 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.13B-1070 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui atrinktų projektų finansavimo“ ir 2021 m. liepos 15 d. įsakymu Nr.13B-1089 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 13B-1070 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui atrinktų projektų finansavimo“ dalinio papildymo“ skirtas finansavimas, o su projektų vykdytojais pasirašytos sutartys dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo atrinktų projektų įgyvendinimui.

Sąrašą rasite čia. 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: