Išankstiniais duomenimis, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) per 2022 m. I pusmetį gavo 16 pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė (5 įvykius darbe lėmė eismo įvykiai), ir 71 pranešimas (iš jų apie 7 darbuotojus nukentėjusius eismo įvykių metu) apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2021 m. per tokį patį laikotarpį buvo gautas 21 pranešimas apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė (iš jų 6 darbuotojai žuvo eismo įvykių metu), ir 73 pranešimai (iš jų apie 4 darbuotojus nukentėjusius eismo įvykių metu) apie įvykius darbe, dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai.


Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, neįskaičiuojant eismo įvykių, skaičius 2022 m., palyginti su 2021 m., sumažėjo 4 atvejais (arba 27 proc.), o sunkių – 5 atvejais (arba 7 proc.). Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 000 darbuotojų), įvertis per 2022 m. I pusmetį buvo 1,2, o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – 5,3, 2021 m. I pusmetį – atitinkamai 1,6 ir 5,7.


Pagal minėtus pranešimus šiais metais ištirta 12 mirtinų ir 58 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis (EVR).
Per 2022 m. I pusmetį daugiausia mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko: transporto ir saugojimo (5 mirtini, iš jų 3 darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, ir 10 sunkių (iš jų – 2 eismo įvykiai) nelaimingų atsitikimų darbe), miškininkystės (3 mirtini ir 8 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe), statybos (2 mirtini ir 14 sunkių), žemės ūkio (2 mirtini), vandens tiekimo ir nuotekų valymo (2 mirtini (iš jų – 1 eismo įvykis) ir 3 sunkūs), apdirbamosios gamybos (1 darbuotojas žuvo eismo įvykio metu ir 13 sunkių), elektros dujų ir garo tiekimo (1 mirtinas) EVR įmonėse.

 

2021 m. I pusmetis

2022 m. I pusmetis

Mirtini atsitikimai

 

Apdirbamosios gamybos įmonėse

5

1

Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse

2

0

Miškininkystės įmonės

2

3

Statybos įmonėse

3

2

Transporto ir saugojimo įmonėse

6

5

Vandens tiekimo ir nuotekų valymo įmonėse

0

2

Sunkių nelaimingų atsitikimų

 

Apdirbamosios gamybos įmonėse

14

13

Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėse

5

9

Miškininkystės įmonės

3

8

Statybos įmonėse

14

15

Administracinės ir aptarnavimo veiklos įmonėse

6

3

Vandens tiekimo ir nuotekų valymo įmonėse

3

1

 

Kur ir kodėl?
Be eismo įvykių, kurių metu 5 darbuotojai (arba 31 proc. skaičiuojant nuo visų įvykusių mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe) žuvo (2021 m. tuo laikotarpiu eismo įvykių metu žuvo 6 darbuotojai), per 2022 m. I pusmetį sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo darbai buvo pavojingiausi nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti – juos atliekant įvyko 3 mirtini ir 14 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe. Atliekant miško kirtimo darbus taip pat žuvo 3 darbuotojai bei 3 darbuotojams buvo sunkiai pakenkta sveikatai. Atliekant statybos darbus buvo mirtinai traumuoti 2 darbuotojai bei buvo sunkiai pakenkta 10 darbuotojų sveikatai. Aptarnaujant technines priemones, mechanizmus, darbo įrenginius žuvo 1 ir buvo sunkiai pakenkta 4 darbuotojų sveikatai, o aptarnaujant elektros įrenginius dėl elektros srovės poveikio žuvo 1 darbuotojas.

Kaip ir 2021 m. I pusmetį, daugiausia mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojui nukritus iš aukščio – žuvo 2 darbuotojai ir buvo sunkiai pakenkta 14 darbuotojų sveikatai. Pastebima, kad iš aukščio krenta ne tik darbuotojai, dirbantys statybų, bet ir transporto ir saugojimo bei žemės ūkio EVR įmonėse. Taip pat 2 darbuotojai buvo mirtinai traumuoti užvirtus nupjautiems medžiams, po 2 darbuotojus mirtinai sužalojo veikiantys įrenginiai ir virtę kroviniai, po 1 – pajudėjusi netinkamai stovėjimui parengta transporto priemonė ir elektros srovė.
Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad didžiąją dalį mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių per 2021 m. I pusmetį, sąlygojo darbdavio neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, nepakankama darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė, netinkamas darbų organizavimas. Beveik pusė (40 proc.) mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko, kai atlikdami darbus darbuotojai nesilaikė jiems privalomų vykdyti saugaus darbo instrukcijų ir taip rizikavo savo sveikata ar gyvybe.

VDI inspektoriai, tirdami įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė ar kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai, nelaimingo atsitikimo darbe priežastimis dažniausiai įvardijo Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo šių straipsnių reikalavimų pažeidimus: 19 straipsnio („Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje“) – 10 atvejų, 25 straipsnio („Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas“) – 7 atvejais, 14 ir 15 straipsnių („Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai“ ir „Darbo vietų įrengimas statybvietėse, naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse, žvejybos laivuose, darbo priemonėse“) – 7 atvejais. Net 17 mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (arba 26 proc., skaičiuojant nuo ištirtų mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe) įvyko dėl darbuotojų didelio neatsargumo, kai darbuotojai nesilaikė nustatytų saugos ir sveikatos reikalavimų (pažeisti minėto įstatymo 33 straipsnyje „Darbuotojo pareigos“ įtvirtinti reikalavimai).


2022 m. I pusmetį įvykių darbe metu žuvo 2 neblaivūs darbuotojai ir 1 neblaiviam darbuotojui buvo sunkiai pakenkta sveikatai. Per atitinkamą 2021 m. periodą taip pat įvyko 2 mirtini ir 1 sunkus nelaimingas atsitikimas darbe neblaiviems darbuotojams.
Aptariamuoju laikotarpiu sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe jauniems darbuotojams (iki 18 metų amžiaus) neįvyko.

SITUACIJA JONAVOJE

Kalbant apie Jonavą, VDI turimais duomenimis, Jonavos apskrityje šiais metais nelaimingų atsitikimų darbe nebuvo fiksuota.

,,2020 m. buvo fiksuoti 2 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe (viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo socialinio draudimo bei administracinės ir aptarnavimo ekonominės veiklos įmonėse). 2021 m. buvo įvykęs 1 sunkus nelaimingas atsitikimas apdirbamosios pramonės ekonominėje veiklos įmonėje. Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe šiuo laikotarpiu fiksuota nebuvo",- portalui jonavoszinios.lt nurodė VDI.

Pateikiamos trumpos minėtų nelaimingų atsitikimų aplinkybės: 

2020-01-09 (Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla) valytoja tvarkydama šiukšles dėl nežinomų priežasčių pasijuto blogai ir nugriuvo ant kairės pusės, negalėjo atsikelti, nes juto kairės kojos skausmą. Teisės aktai nepažeisti (Staigus sveikatos pablogėjimas (galvos susvaigimas) įtakojęs žmogaus griuvimą tame pačiame lygmenyje).

2020-08-19 (Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla) darbuotoja savo darbo vietoje dėl nežinomos priežasties griuvo ir susitrenkė galvą į grindis. Baigusi darbą, darbuotoja grįžo namo, bet pablogėjus sveikatai, kreipėsi į greitąją medicinos pagalbą ir  buvo pristatyta į LSMUL Kauno klinikų skubios pagalbos skyrių ( Darbuotojos neatsargumas einant kabinete. Norminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta).

2021-05-04 AB "Achema" teritorijoje, karbamido ceche, UAB "I." (Jonavos r.) dirbtuvėse, darbuotojas rastas gulintis ant grindų, be sąmonės su sunkiai sužalota galva. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimai nenustatyti.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: