"Duomenų atvėrimas visuomenei buvo ir išlieka vienas iš Registrų centro veiklos prioritetų, todėl matydami tokį aktyvų atvertų duomenų vartojimą džiaugiamės, kad mūsų įmonės vizija sutampa su visuomenės poreikiais. Dar iki šių duomenų atvėrimo pastebėjome, kad Juridinių asmenų registre kaupiami įmonių finansiniai duomenys yra reikalingi ir plačiai naudojami, o per pirmąjį mėnesį fiksuoti daugiau kaip 2 tūkst. šių duomenų rinkinių atsisiuntimai tik dar kartą patvirtina šių duomenų poreikį visuomenėje", - kalba Registrų centro Strateginio vystymo direktorius Adrijus Jusas.

Finansinių ataskaitų duomenų rinkinių naudojimo statistika rodo, kad visuomenei patraukliausi pastarųjų metų įmonių ir organizacijų finansiniai duomenys - 2021 metais pateiktų pelno nuostolio ataskaitų ir balanso ataskaitų duomenų rinkiniai jau atsisiųsti po daugiau kaip 400 kartų.

Pasak A. Juso, finansinių ataskaitų duomenys leidžia lengviau įvertinti potencialius verslo partnerius, žiniasklaidos atstovams tai yra galimybė apžvelgti svarbių visuomenei įmonių ir organizacijų veiklą, o šių duomenų atvėrimas sudaro sąlygas šiais duomenimis naudotis ir kitoms visuomenės grupėms, pavyzdžiui, akademikų bendruomenės nariams.

Registrų centro atvertuose duomenų rinkiniuose galima rasti nuo 2015 metų pateiktų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis. Pelno (nuostolių) ataskaitų duomenų rinkinyje galima rasti konkrečiais metais pateiktų juridinių asmenų ataskaitų duomenis - pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą, grynojo pelno ir pardavimo pajamų rodiklius. Balanso ataskaitoje pateikiama informacija apie nuosavą kapitalą, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, ilgalaikį ir trumpalaikį turtą.

Atvertus finansinių ataskaitų duomenų rinkinius galite rasti svetainėje, adresu https://www.registrucentras.lt/p/1094.

Atviri duomenys nuolat pildosi naujais rinkiniais

Registrų centro atvirų duomenų naudojimas nuolat auga - per dvejus metus 10 tūkst. unikalių vartotojų įvairius duomenų rinkinius jau atsiuntė daugiau kaip 250 tūkst. kartų. Registrų centro įsipareigojimas visuomenei atverti kuo daugiau aktualių duomenų šiemet įgavo naują pagreitį - finansinių ataskaitų duomenų rinkiniai papildė šiemet jau atvertus Juridinių asmenų registro bei Licencijų informacinės sistemos duomenis. Pirmieji atvirų duomenų rinkiniai buvo atverti 2019 metų viduryje, kai visuomenei buvo atverti Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys, kiek vėliau juos papildė Adresų registro duomenys.

Registrų centro atverti duomenys prisideda prie atviresnės, skaidresnės ir didesniu tarpusavio pasitikėjimu paremtos visuomenės. Atvirų duomenų nauda valstybei ir jos gyventojams yra akivaizdi, todėl ateityje bus toliau siekiama strateginio tikslo atverti naujus duomenų rinkinius.

Artimiausiu metu visuomenei numatoma atverti dar vieno svarbaus registro, t. y. Gyventojų registro, nuasmenintus duomenis. Vėlesniais etapais ketinama atverti ir kitų registrų, pavyzdžiui, Hipotekos ar Turto arešto aktų registrų, bei informacinių sistemų duomenis. Užbaigus šį etapą viešai bus publikuoti pagrindiniai duomenys iš svarbiausių registrų.

Visus Registrų centro atvertus duomenis galima rasti įmonės interneto svetainėje, adresu www.registrucentras.lt/atviri_duomenys ir atsisiųsti juos naudoti patogiais atvirų duomenų formatais.

Apie atvirus duomenis

Atviri duomenys - laisvai prieinami Registrų centro veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant Registrų centro tvarkomų registrų duomenis, kuriuos galima pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu teisėtu tikslu, nurodant jų šaltinį, tačiau tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Atliktos įvairios ES ir kitų tarptautinių organizacijų studijos vertina, kad valstybinių duomenų atvėrimas gali sukurti nuo 0,4 iki 1,5 proc. BVP, Lietuvos atveju tai sudarytų nuo 200 iki 750 mln. eurų.

Tikimasi, kad prieiga prie atvirų Registrų centro duomenų rinkinių ir pakartotinis jų naudojimas gali tiek paspartinti pridėtinės vertės informacijos produktų ir paslaugų atsiradimą, tiek ir leisti Lietuvos valstybės institucijoms, plačiau naudojant atvirus duomenis, efektyviau vykdyti viešąsias užduotis ir duoti daugiau naudos visuomenei.

Apie Registrų centrą

Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės informacinius išteklius - valstybės registrus ir informacines sistemas - ir tai darydamas vadovaujasi Vyriausybės bei sistemų valdytojų (skirtingų valstybės institucijų) nustatytomis tvarkomis ir taisyklėmis. Šiuo metu Registrų centras prižiūri 11 valstybinės reikšmės registrų ir apie 20 informacinių sistemų bei nuolatos teikia pasiūlymus jų valdytojams dėl registrų ir sistemų atnaujinimo, taip pat pagal poreikį diegia valdytojų patvirtintus registrų ir sistemų modernizavimo sprendimus.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: