Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijoje lapkričio 12-20 d. vyko respublikinio projekto „Mano krašto simbolis“ darbų paroda. Šio projekto tikslas - telkti švietimo įstaigų bendruomenes, stiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių projektinio, kūrybinio darbo rengimo kompetencijas, skatinti pažinti savo krašto kultūros simbolius, būti įstaigos bendruomenės dalimi.

Projekte dalyvauja ugdytiniai ir pedagogai iš įvairių Lietuvos įstaigų: Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos, Jonavos r. Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro, Ignalinos "Šaltinėlio" mokyklos, Švenčionių pradinės mokyklos, Kauno Jono Laužiko mokyklos, Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos, Kauno Prano Daunio ugdymo centro, Vilniaus Lazdynų mokyklos, Švenčionių Z.Žemaičio gimnazijos. Mokiniai, naudodami įvairias technikas, kartu su pedagogais sukūrė savo gimtojo miesto ar seniūnijos herbus.

Projekto darbai iš Šveicarijos progimnazijos į Kauno Jono Laužiko mokyklą iškeliavo lapkričio 20 d. ir  iki gruodžio 18 d. bus eksponuojami įvairiose respublikos ugdymo įstaigose.

Projekto organizatorė – Šveicarijos progimnazija, tikisi, kad šis projektas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams suteikė galimybę ugdytis vaizduotę ir kūrybiškumą, daugiau išmokti, įgyti patirties, sulaukti pripažinimo ir įvertinimo.

 

Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos specialioji pedagogė Lidija Kasinskienė

 

 

 

 

 

Taip pat skaitykite: